Blomquist – Nordens største i bulk

Av
Artikkelen er over 17 år gammel

– Jeg trives med å jobbe kunderelatert, og det er hyggelig å være i en liten bedrift og ha fingrene nedi grøten, sier Ragnar Blomquist (47). Mannen er flasket opp med transport, i dag er hans firma størst på bulktransport innen Norden. Når man handler nytt utstyr, er det gjerne 20-30 biler i slengen...

DEL
Blomquist-navnet minnes nok mange å ha sett på lastebiler i «all sin tid». Ikke så langt unna sannheten, for faren, Fredrik Blomquist, startet sitt transportfirma i 1945. Han kjørte fast for Alfr. Andersen mek. verksted i mange år, og midt på 60-tallet hadde han 3-4 lastebiler og var med på å stifte Gods & Bil i Tønsberg som spesialiserte seg på Sverige.

– Broren min, Terje, begynte hos far på slutten av 60-tallet, og jeg kom med i 1972. Den gangen var vi oppe i fem lastebiler med utstyr, og da begynte det «å balle på seg», forteller Ragnar Blomquist.

Containerstart
– Vi fikk mange oppdrag i forbindelse med oppstarten av containertrafikken over Larvik havn, og fikk all trafikk til og fra båtene fra Bugge & Olsen. I 1975 kjøpte vi et konkursbo, og da kom vi også inn i stykkgodsbiten som vi hittil hadde latt ligge for det meste. Det skulle vise seg at dette ble en vesentlig del av virksomheten for Blomquist Transport, og omsetningen økte voldsomt.

I 1978 brøt man samarbeidet med Gods & Bil og droppet kundeforholdet til Alfr. Andersen. – Spesialtransportene for «Alfred» krevde masse spesialredskap og dette bandt opp mye kapital. Vi ønsket å satse på litt annet, og kom inn i startfasen på petrokjemianleggene i Bamble. Det ga oss en masse kjøring på Sverige og Danmark, og vi kjøpte den gamle «Soya'n» som vi gjorde om til terminal og kunne lagre petrokjemiske produkter, sier Blomquist.

«Oppkjøpsbølgen»
– Så ble det plutselig Italia?
– Det husker vel du godt!!? (ØP var med på denne første ruteturen som skulle vart i 6 dager og ble til 11. Red.anm.)

– Jo, det er riktig, vi var tidlig ute med rute på Italia, og den er fortsatt en av våre største. Kontinental trafikk utviklet seg i det hele tatt ganske kraftig sammen med Sverigetrafikken, sier Blomquist.

Midt på 80-tallet startet man opp eget i Oslo etter at Kosmos hadde «raidet» Godslinjer som Blomquist var en del av. – Vi hadde en omsetning på 200 millioner i 1990 i Blomquist Transport, sier han.

Så fulgte den første store «oppkjøpsbølgen» der Blomquist Transport i 1990 ble kjøpt av ASG. Ragnar Blomquist var innenlandssjef i ASG i fire måneder – han skulle egentlig ha vært i ASG i minst to år. – Men vi fant ikke helt tonen, og jeg ga beskjed til den svenske ledelsen om at jeg heller ville være hjemme i to år. Da fikk jeg tilbud om å ta med utenlandstrafikken til Blomquist Transport og starte ERT (European Road Transport). Vi omsatte for 54 millioner første året og i 1995 var vi oppe i 175 millioner og hadde hyggelige resultater, forteller Ragnar Blomquist.

Stort ansvar
Deretter fulgte en fusjon som endte med ASG ERT, men 1. januar 1997 hadde ASG en kanonsmell som endte med at man slo sammen tre firmaer. Blomquist fikk ansvaret for hele virksomheten – med 600 ansatte og en omsetning på 1,4 milliarder kroner. I 1999 skjønte man at ASG ville bli solgt og innlemmet i noe større.

– Det var riktig av et firma på ASGs størrelse å komme inn i et verdensomspennende nettverk, og som kjent ble det Deutsche Post Danzas, sier han. Parallelt med alt dette hadde Ragnar Blomquist startet sin egen virksomhet på bulksiden med Blomquist Bulk Cargo. Han følte seg lite motivert for å gå inn i Danzas-systemet og forlot selskapet i juli 99.

I dag lever Ragnar Blomquist et delt liv mellom Blomquist Transport Spedisjon (BTS) og Blomquist Transport Bulk Cargo. Bulksiden er blitt stor med Borealis og Norsk Hydro som oppdragsgivere.

Kjøpte nytt
– Bulkmarkedet i Europa er veldig godt og vokser kraftig. Vi kjører nå på Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, BeNeLux-landene og Frankrike og vi har 46 bulkvogntog som er våre egne pluss 20 innleide. Det gjør oss til Nordens største bulktransportør, sier han.

I fjor investerte selskapet 35 millioner i nytt bulkmateriell – helt nye semitrailere. Blomquist Bulk Cargo vil i år omsette for rundt 110 mill. kroner, mens BT Spedisjon forventes å ligge rundt 80 mill. kroner. BTS har ingen egne biler, men leier trekkvogner og sitter med egne tilhengere. Noe over 30 biler går fast for BTS og i tillegg har man 10-15 innleide til enhver tid.

– Jeg har fått med meg det meste innen landeveistransport, og i tillegg fikk jeg mye «voksenopplæring» i ASG-systemet, sier han stillferdig. Han har kjørt distribusjon i to år, tilbrakt 1 1/2 år på landeveien, og har fått med seg både kjøring av store jernkonstruksjoner for Alfr. Andersen og stykkgodstransport på Kontinentet. I sin tid var han også Norges yngste løyveinnehaver, noe som ansporet til innkjøp av egen bil.

– Nå er jeg tilbake i byen igjen og har fått tilbake et mer sosialt liv. Det ble mye reising på slutten, og egentlig har jeg vel rast fra meg nå, ler han.

Inn i ferjetrafikk?
– Og nå har du kastet dine øyne på ferjetrafikk?
– Man har vel ikke unngått å registrere at jeg arbeider med et slikt prosjekt. Vi snakker om en ferjeforbindelse mellom Nord-Tyskland og Vestfold/Grenland og har stor tro på prosjektet. Vi har vært innom tekniske løsninger som vi har måttet justere og nå ser det ut til at vi må forlenge reisetida fra 9 til 12 timer. Men det er bra likevel! Jeg tror vi vil være rundt 2003 før vi kan realisere noe, mener Ragnar Blomquist.

– Dette betyr mye penger?
– Et par milliarder må opp på bordet, men får vi til en teknisk løsning som fungerer er trolig finansieringen det minste problemet. La meg imidlertid si det slik: Foreløpig er dette et luftslott som vi håper kan realiseres, slutter Ragnar Blomquist.

Fakta om Blomquist Blomquist Bulk Cargo stiftet i 1989.

Firmaet har ca 60 ansatte og omsetningen forventes å ligge rundt 110 millioner kroner i inneværende år.

Blomquist Transport Spedisjon (BTS) ble stiftet i 1999. Firmaet har 16 ansatte og omsetningen forventes i inneværende år å bli ca 72 millioner kroner.

Artikkeltags