Regjeringen vedtok for kort tid siden å redusere kontantstøtten fra 11 til 7 måneder. Det vil si at det nå skal utdeles kontantstøtte fra staten kun fra barnet er 12 måneder til det er 19 måneder. Dette er svært uheldig! Først og fremst er barna taperne. Dette vil Larvik KrF gjøre noe med!

Kontantstøtten ble innført 1. august 1998 for 1-åringer, og ble utvidet til også å gjelde 2-åringer fra 1. januar 1999. Ordningen ble innført etter forslag fra KrF under Kjell Magne Bondeviks første regjering. Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti stemte imot. Under Arbeiderpartiets regjeringstid, har man også tatt bort kontantstøtten for 2-åringer. Nå støtter Senterpartiet at kontantstøtten reduseres ytterligere.

Ingen kjenner barna bedre enn foreldrene. For noen barn er det absolutt best å være hjemme med mor og far de første leveårene. Ikke alle barn er klare for barnehage verken når de er 1 år eller 2 år. Da ønsker KrF at det skal gis en økonomisk kompensasjon til foreldre som velger å la barna være hjemme i denne perioden. For kommunen er det økonomisk billigere å gi kontantstøtte enn den støtten som i dag gis per barnehageplass.

Men det viktigste argumentet for å innføre en kommunal kontantstøtte er hensynet til barna!

Larvik KrF vil nå innføre en kommunal kontantstøtte for barn i alder 20 måneder til 36 måneder. Vi vil arbeide for at de som ønsker å la barna være hjemme i denne tidlige fasen av livet skal få 8.000 kroner i måneden i økonomisk støtte.