Det er meget viktig og flott at ØP har engasjert seg så mye angående tilstanden på skolene i Larvik den siste tiden.

Vi i BedreLarvik takker Venstres Magdalena Lindtvedt for et flott leserinnlegg angående situasjonen i larviksskolen. I tilsvar til dette innlegget fra Høyres Rita Kilvær og Birgitte Gulla Løken synes vi det er betimelig med noen kommentarer:

Forsvar er det beste angrep. I halvparten av leserinnlegget til Høyre settes det spørsmålstegn og hvorfor ikke Venstre gjorde noe i posisjon. Vi i BedreLarvik har ikke sittet i posisjon i kommunestyret og har mange av de samme tankene som Magdalena framfører. Da faller vel all den argumentasjonen bort.

I resten av innlegget skryter Kilvær og Gulla Løken om at de har bevilget 50 millioner til opprustning av Stavernsskolen. Dette er vel nærmest et avlatsbrev for å ikke bygge ny Brunlaskole som partiet har lovet. De ser heller ikke bort ifra å tilføre midler til skolen. Det var jo konkret og oppklarende!

For en tid siden hadde det som da het Kultur – og oppvekstkomiteen en hel fagdag med blant annet professor Arne Holte. Han snakket om forebyggende tiltak for å klare å holde elvene på skolen. Han ga klar beskjed om det samfunnsøkonomiske i at alle elever trivdes og ble sett. I samfunnsregnskapet kunne man innkassere opptil 30 millioner per elev hvis de IKKE droppet ut av skolen.

Vi i BedreLarvik har flere medlemmer som er med som kommunens representanter i SU på forskjellige skoler i Larvik. Rektorene og ikke minst lederne for SFO vet ikke sine arme råd i forhold til budsjettene de har fått bevilget. Det er dypt beklemmende å sitte og få beskjed om at politikerne i Larvik ikke duger, når man selv har akkurat de samme argumentene og tankene. Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet er de rette klagemurene angående budsjetter og omdisponeringer nå, uansett forhistorie.

Som SU-representanter har vi fått innblikk i en bemanningssituasjon som rett og slett er fortvilende. I SU er vi heldige der vi får innblikk i det store bildet med viktige innspill fra rektorer, elever, lærere og foreldre. Bemanningen må opp – ferdig snakket. Vi MÅ rett og slett bruke mer penger. Vi må få økt voksentettheten i skolen – om det så betyr å tære på administrasjonens og posisjonens «elskede disposisjonsfond».

Vi registrerer at Høyre har hengt seg opp i miljøterapeuter som botemiddel for alle Larviksskolens problemer. Pussig at rektorene på skolene har flere lærere på sin ønskeliste og som sin prioritering nr. 1.

Er det på tide at Kilvær og Gulla Løken snakker med dem som står midt oppe i problemene? Opprett dialog med rektorer og lærere for å finne gode løsninger for Larviksskolen. La dialog bli til handling og penger. Vi som sitter i HOK og får alle svar fra toppledelsen er ikke alltid sikker på om vi får den «polerte» versjonen eller ikke. Gå til kilden – gå til de som jobber på gulvet, der «strikken er i ferd med å ryke»!

Snakk med de slitne lærerne som har stått i en ekstraordinær situasjon i over ett år. Hør dem fortelle om dialemmene de møter når en elev styrter ut av klasserommet og det ikke er noen voksne til å fange dem opp utenfor. Skal læreren løpe etter eller forlate de andre 19 aleine i klasserommet. Lytt til historiene om utilstrekkelighet under inspeksjon og det stadige røffere språket blant de unge. De trenger mer enn innholdsløse klapp, de trenger handling. Det er dere i Samarbeidskonstellasjonen som har flertall. Dere må ta tak og gjøre noe. Dere sitter i posisjon – dette skjer på deres vakt. Løsriv dere fra regnearket og Larvik Høyres «ansvarlig skolepolitikk»