Gå til sidens hovedinnhold

Om Larvik Havn: Sjølskryt er velskryt

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mange har nå mistet all tillit til det sittende havnestyre etter leserbrevet i ØP 21.11.19 fra Tove Lisbeth Vasvik og et samlet havnestyre.

Larvik Havns styre brukte 12 år på å etterleve vedtaket i kommunestyret fra 2006, vedtaket skulle ivareta nærmiljøet rundt Revet ang. støy støteksponering. Berørte naboer ser svært alvorlig på flere brudd fra Larvik Havn og forventer nå at manglende etterlevelse får konsekvenser for sittende styre.

Styreleder Vasvik skriver i innlegget at vedtaket fra 2006 var uklare, dette er ikke tilfelle da vedtak i Reguleringsplanen fra 2006 var klinkende klar og ikke uklar som styre/ styreleder nå hevder.

Sitat fra vedtak i reg. plan 16.08.2006:

Paragraf 2.3. Det settes opp målepunkter som kontinuerlig skal dokumentere støyforholdene på Revet.

Dokumentasjonen legges til grunn for vurdering av eventuelle skjermingstiltak. Støymålingene skal synliggjøre støyemisjon fra de enkelte typer virksomheter som drives på havna.

Det er også underlig at styret fremdeles ikke innser at det er krav til konsekvensutredning når det er fare for miljø eller samfunn ved ny bygging på Sika jernbane-tomten med tanke på at container terminal. Dette kan/vil medføre mye mer støy og skal dermed konsekvens utredes, jf. bestemmelsene i kapittel 5 (forskrift om konsekvensutredning). Dette viser atter en gang at sittende styret ikke evner oppgaven som folkevalgte som også skal påse at lover og regler blir etterfulgt/etterlevd ved Larviks Havns drift/planer.

Et samlet havnestyre ved styreleder skriver videre at de ble renvasket i kommunerevisjon rapporten i 2018, men glemmer å skrive at dette ikke var tilfelle i første utkast av samme rapport. Det var først etter at Larvik Havn KF ved havnedirektør Jonas sendte inn et brev som og var unntatt offentligheten. Der angrep han samtlige punkter der kommunerevisjonen hadde funnet kritikkverdige forhold vedrørende Larvik havn, vi kan bla. nevne:

• Kontrakten på 300 mill. (LCT-avtalen) skulle vært behandlet av kommunestyret før signering.

• Det skulle være forbehold om innvilget byggetillatelse før signering av Sika kontrakt. I brevet fra Jonas til kommunerevisjonen hevdes det at byggingen av Sika-jernbanetomten var et krav vedtatt i Larvik kommunes miljø og klimaplanen. Det er ikke slik at man kan ta en slik snarvei med bakgrunn i et vedtak om miljø og klimaplanen. Pengene som ble bevilget ble også bevilget på feil grunnlag i fylket og det er flere grunner til det. Bla dette var ikke godkjent på forhånd av kommunestyret. Det er også verdt å merke seg at det er flere uheldige knytninger mellom styremedlemmer i Larvik Havn og de som fremmet/stemte for klimaplanen med handlingsprogram på fylkestinget.

• Det fremkommer uriktighet i samme brev fra Jonas ang. at de ikke har fått innkommende klager før 2014 ang. støy. Jonas feilinformerte også kommunerevisjonen med å skrive i sitt brev at det ikke følger klart i reguleringsplanen at vi har et krav til støymålinger. Noe som er direkte feil, ref. vedtak fra 2006. som tidligere referert.

At flere i styret, inkludert styreleder, fremdeles ikke skjønner at de har handlet feil i flere av nevnte saker, er underlig. Nye krefter bør derfor nå slippe til. Bare dette kan bringe Larvik Havn inn i en mer fremoverlent profil som også tar hensyn til nærmiljø på en god måte.

Til Kommunestyret: Dette handler om tillit, Larvik kommune trenger et nytt havnestyre som har tillit både i det politiske miljøet men også i folket i den neste 4 års periode. I første omgang kostet havnestyrets manglende respekt behovet for en ny reguleringsplan millioner i form av erstatningsutbetaling til entreprenør som ikke fikk ferdigstille jobben de var blitt tildelt. Det vil etter hvert vise seg om man i kommunedelplanen avsetter areal til jernbaneterminal på Sika. Det er vel ikke veldig sannsynlig. Ei heller at det lenger er sannsynlig med godstog ned langs elveveien.

Da er vi kanskje i en situasjon hvor et samlet havnestyre bærer ansvar for 35–40 millioner offentlige kroner er sløst bort på dette håpløse prosjektet som altså ikke var forankret hos eier. Er det rett å gjenvelge et slikt styre? Ikke minst; bør nåværende styreleder ansvarlig for fiaskoen med Sika erstatningen, igjen få fornyet tillit? Eller bør kommunestyret ta sitt ansvaret og velge et nytt uhildet styre hvor kompetanse og integritet er i fokus?

Kommentarer til denne saken