Nå må vi slutte å gnåle om det omdømmet vi har eller ikke har. Hver gang det er noen som har diskusjoner eller er uenig i andres meninger, kommer ordet «omdømme på banen». Jeg synes forresten ordet «rykte» er et gammelt godt ord som bør brukes isteden. Det kommer også gjerne fra dem som bare skryter og skryter av alt og alle uansett om det gjøres en god jobb eller dårlig jobb.

Jeg har vokst opp i en tid der du fikk skryt når du fortjente det. Hvis vi fortsetter å dulle oss inn i en fantasiverden om at alt i Larvik er perfekt, blir fallhøyden stor for enkelte. Så har vi ØPs redaktør som bidrar sterkt til å fremme negative omtaler av det politiske miljøet i Larvik uten å kvalitetssikre det som for mange blir en sannhet – når det står i ØP.

Personlig er jeg glad i debatter med temperatur og gode meningsbrytninger, og i sånne settinger vil det språkmessig være preget av den enkeltes væremåte og hvordan vi bruker vår ytringsfrihet. Det finnes dessverre politikere i kommunestyret som bruker mer tid på å kritisere andres personlige væremåte enn å drive god politikk. Det er noe ØPs redaktør kunne fordype seg i, men det er muligens ikke noe artig.

De siste tiders omtale av hvordan møter blir gjennomført i Larvik, er selvfølgelig ikke noe vi er fornøyd med, men for øyeblikket er det ikke noen av oss menige i kommunestyret som er ansvarlig for dette i særlig grad. Jeg er fornøyd med ordførers måte å styre ordet og tidsbruk på i møter, men når han også prøver å styre hva vi skal si og hvordan vi fremfører vårt politiske budskap – da bes det om trøbbel.