Tirsdag 27. juli oppsto det flere branner langs og i infrastrukturen på strekningen mellom Sandefjord og Lauve på Vestfoldbanen. Flere naboer i området meldte om et kraftig smell og så brannene og røyken. Signalanlegget på Sandefjord stasjon ble også antent, og selv om brannvesen og politi var raskt på stedet, er skadeomfanget svært omfattende. Togtrafikken er stengt mellom Tønsberg og Skien.

– Dette er en alvorlig hendelse, og vi er først og fremst glade for at ingen personer ble skadet. Omfanget av de materielle skadene er store – deler av infrastrukturen er totalskadd. Arbeid med utbedring er igangsatt, men det er tidkrevende å få fullstendig oversikt over hvor lang tid det vil ta å få alt utbedret, sier Vibeke Aarnes, banedirektør i Bane NOR.

Store skader på infrastrukturen

Sikringsanlegget på Sandefjord stasjon og Lauve stasjon fikk store skader. Særlig skadene på Sandefjord stasjon er omfattende. Det er også feil på deler av kontaktledningsanlegget og strømforsyningen. Foreløpig prognose for mulig åpning av togtrafikken er satt til 23. august.

– Det er viktig å presisere at det er en foreløpig dato, da feilrettingen er kompleks. Vi vil komme med en ny oppdatering førstkommende fredag. Vi har kontinuerlig dialog med Vy, som har ansvaret for den alternative transporten, og har mange flinke folk der ute som nå jobber på spreng for å få på plass løsninger slik at trafikken kommer i gang, sier Aarnes.

Planoverganger ute av drift

I tillegg til skadene på signalanlegg og kjøreledning, ble de tre planovergangene Kjellberg, Sandefjord og Hasle brannskadd og de er fortsatt ute av drift. Bane NOR jobber fortløpende med tiltak og alternative løsninger for planovergangene.

– Sikkerheten for bilister, gående og syklende er absolutt viktigst. I tillegg skal det være trygt for dem som jobber ved sporet. Vi jobber blant annet med å finne alternative løsninger i samarbeid med Sandefjord kommune. Hvilke løsninger det blir, kommer vi tilbake til så snart det er klart.

Vurderer tiltak fortløpende

Det er vanskelig å si noe om hva som var bakenforliggende årsak til hendelsen, og gi et eksakt estimat på hvor lang tid det vil ta å utbedre skadene. Tiltak vurderes fortløpende etter hvert som Bane NOR får ytterligere oversikt.

– Det som er ekstra synd er at sommerarbeidet er ferdig 9. august og da så vi fram til å kunne åpne for alle de reisende igjen. Nå får dette konsekvenser for dem som tar Vestfoldbanen, og det er vi fryktelig lei oss for. Vi beklager de problemene dette skaper, sier Aarnes.

Togtrafikken stengt inntil videre

På grunn av brannen er togtrafikken stengt mellom Tønsberg og Skien inntil videre. Vy informerer også om at bussene som nå er satt opp som et alternativ til togene, går tidligere enn opprinnelig avgangstid, for at toget fra Tønsberg skal gå presis. Se i Vy-appen for oversikt over når bussene går fra din stasjon!