Planutvalget i Larvik har tatt en viktig beslutning ved å tillate at 2.000 m² av en stor industrihall kan brukes til dagligvarehandel. Flere tilsvarende beslutninger vil trolig komme.

Som leder i Hedrum Bygningsråd var jeg i sin tid med på å godkjenne at LAGRO-bygget kunne brukes til detaljhandel, det bygget som i dag kalles Nordbyen og eies av Steen og Strøm. I dag ville jeg ikke tillatt det samme, den gang så jeg så ikke det som ville følge av en bruksendring! Det er et politikeransvar å se fremover. Omforladels!

Keiser Napoleon III av Frankrike var ikke fornøyd med hovedstaden Paris, den var ikke staselig nok til å være midtpunkt og hovedstad i Frankrike. Gatene var ikke brolagte, vannforsyningen svak, kloakken fløt, hygienen var deretter. For å rette på forholdene ble juristen Haussmann engasjert, med vide fullmakter til å planlegge en by opp til keiserens forventninger og til å gjennomføre de store tiltakene. I perioden 1853 – 1870 ble Paris snudd på hodet av Haussmann, – bygninger ble revet, store vann- og kloakksystemer ble anlagt, avenyer og bulevarder ble bygd. 60 % av byen ble berørt. Haussmann besluttet også noe viktig om bygningsmassen som byen senere fikk stor glede av:

1. Alle bygg skulle være seks etasjer høye, det ville gi god arealutnyttelse.

2. De fire øverste etasjer skulle inneholde boliger, for det skulle være mennesker i hele byen, hele døgnet.

3. Utnyttelsen av de to nederste etasjene skulle ikke myndighetene mene noe om, det skulle være opp til markedet å bestemme bruken av disse.

Da det senere kom ønske om skyskrapere sa myndighetene ja til disse, men kun i enkelte deler av byen, ikke over alt. Og slik ble Paris en vakker by, full av mennesker og næringsliv, med vekst og dynamikk. Infrastruktur og det overordnede tok myndighetene seg av, mens markedet fikk forutsigbare rammer å jobbe innenfor.

Larvik kommunestyre skal til høsten beslutte om prosjektet «Midtpunkt Larvik». Prosjektet er uklart beskrevet over ti tettskrevne sider fra administrasjonen, ingen har vist klar vilje til å nå det uklare målet, og midler finnes ikke. Ingen skal beskyldes for keiserlige ambisjoner i Larvik! Planleggerne arbeider med stort og smått, det skrives og skrives. Men det er vanskelig å se det overordnede når kommunen beslutter varegruppe for varegruppe, kvadratmeter for kvadratmeter.

En dag håper jeg kommunen får en rådmann som fastsetter A4-prinsippet for sine ansatte: Makter du ikke å formidle din mening på én A4- side, må du for all del ikke bruke flere.