Omorganisering i Larvik kommune - innsparing og kostnader?

I KOMMUNESTYRET: Hanne Marte Kleven Bjordammen er kommunestyrerepresentanet for Rødt. Her sammen med Vinjar Sten Rosendal.

I KOMMUNESTYRET: Hanne Marte Kleven Bjordammen er kommunestyrerepresentanet for Rødt. Her sammen med Vinjar Sten Rosendal. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.En ledelse skal gjennomføre endringer og ha en tro på at den kan få til en ny og forbedret organisasjon. Lett å si – vanskelig å utføre -

Utgangspunktet for å lykkes er at alle i virksomheten ser «verden» på samme måte. Det vet vi av erfaring aldri vil være mulig, men en god endringsledelse kommuniserer og informerer grundig slik at omstillingen skal være mulig å gjennomføre på en god måte. Minstekravet bør være å få alle i organisasjonen til å skjønne behovet for en slik endring.

Omstilling dreier seg om mennesker før, under og etter endringene og alle utfordringene i de mellommenneskelige relasjonene. Alle har behov for trygghet og forutsigbarhet i disse prosessene og naturlig nok vil mange ha en motstand mot endringen. Denne motstanden handler om flere ting, og bakenfor ligger uro og bekymring for fremtiden som en bremsekloss for god kommunikasjon. Derfor er åpenhet og informasjon viktig for at hvert enkelt menneske vet hvor veien går og hvorfor.

Åpenhet og anerkjennelse av sårbarhet vil gi en mer sannferdig prosess der flere vil kjenne seg igjen og føles seg sett. Dette er noe vi må ta innover oss og erkjenne når vi som politikere ser på årsaker og sammenhenger i forholdet til bla sykefraværet i kommunen og ikke minst den totale kostnaden av omorganiseringen.

Jeg betviler ikke at prosessen har vært juridisk ryddig fra administrasjonen, men som lokalpolitiker får jeg mange tilbakemeldinger på at det mellommenneskelige ikke blir ivaretatt, altså at den etiske dimensjonen ikke er godt nok vektlagt og dermed blir hensynet til helheten borte. Innsparingsregnestykket for omorganiseringen stemmer altså ikke på lengre sikt.

Vil en medarbeiderundersøkelse kunne gi svar på noe av dette? Mulig, men de fleste som har tatt kontakt sier i klartekst at problemet ikke er at de ikke har gitt uttrykk for hva de mener, men at de ikke blir hørt.

Usikkerheten rundt omorganiseringen blir ikke mindre av at ny kommunaldirektør skal på plass etter sommeren 2020. Vår erfaring i Larvik kommune preges av at vi vet at dette kan bety enda en ny endring der ny leder vil sette sitt preg på organisasjonen, altså ny usikkerhet.

Som lokalpolitiker i Larvik Kommune tror jeg på at bedre ivaretagelse av enkeltmennesket vil gi bedre omorganisering og stabilitet for kommunen vår.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken