Ethvert seriøst parti baserer sin politikk på balansering mellom pisk og gulrot, Senterpartiet har ingen spesiell tilnærming der. Men Senterpartiets politikk har en prioritering av status quo, og er tydeligvis villig til å betale mye for at ting ikke skal forandre seg. Mens noen investerer i fremtiden, investerer Senterpartiet i fortiden.