Gå til sidens hovedinnhold

Omsorg

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er sagt at en folks kultur måles på hvordan de folkevalgt tar seg av de gamle.

Jeg leste ordfører Bringedal sin betraktning i ØP for 10. mars og ble trist til sinns. En skulle nesten tro han hatt tidligere fylkesordfører Sverre Norby (H) sitt regnstykke og argumentasjon som mal for sin betraktning.

I 1977 ble kommunenes «bestemor» fylket avviklet og fylkeskommunen etablert. Det blir direkte valg til fylkesting med valg av fylkesordfører og repartisjonsskatten ble erstattet med direkte fylkesskatt og vi fikk «gjøkungen» fylkeskommunen og fylkestinget. Landet fikk et ekstra forvaltningsnivå, men hva skulle de stelle med? Da ble det fra sentralt hold bestemt den nyetablerte fylkeskommunen skulle stelle med sykehjemmene. Det er da fylkesordfører Sverre Nordby kommer med sitt regnestykke. Her dokumentere fylkesordføreren at med den befolkningsmengde og den alderssammensetning som da var i Hedrum kommune, hadde kommunen 1,6 sykehjemsplasser for meget. Det totale antallet skulle kommunen få beholde, men de etter statistikken 1,6 plassene fikk kommunen selv bekoste og ikke belaste fylkeskommunen med. Jeg tror jeg kan si at temperaturen steg et par garder på rådmannskontoret den dagen

Det var derfor en gledens dag da sykehjemmene igjen ble et kommunalt ansvar.

Nå bruker ordfører Bringedal statistikken på en annen måte, og finner ut at kommunestyret står over for valget, færre og større sykehjem eller mer hjemmebasert omsorg. I realiteten sier han:

«Barn og barnebarn får i større grad ta over omsorgen for sine foreldre og besteforeldre. Alternativet får kommunen bygge store rasjonelle sykehjem og avvikle de «små» sykehjemmene i lokalsamfunnet».

Jeg synes det er mer enn trist at en ordfører indirekte sier at kommunes største utfordring er de eldre. Poenget med den offentlige forvaltningen og skattleggingen av innbyggerne, er at de folkevalgte skal finne den beste måte å løse de oppgaver som folket i valg forutsetter at kommunen skal løse.

Nå avrunder Bringedal sitt innlegg med følgende tåketale: «Kanskje tiden nå er inne til å fokusere mer på økonomi og flere måter å angripe utfordringene på enn den enighet vi har om at vi trenger flere sykehjemsplasser».

Larviks utfordringer er ikke oss gamle, eller manglende eiendomsskatt eller sykehjem i lokalsamfunnet. Nei, Larvik kommunes utfordring er hvordan de folkevalgte og administrasjonen forvalter skattepengene. Det burde bekymre en ordfører at det må tilsette «tilsynsjurister» for å kontrollere at administrasjonen vet hva de driver med. Dessuten burde ordfører Bringedal gå foran å fortelle statsforvalteren og det enorme statsapparatet at Larvik kommunes oppgave er å bistå og utøve omsorg for kommunens unge som eldre og ikke statsapparatets enorme byråkrati.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.