Omtrent halvveis i sikrings- og oppryddingsarbeidet – håper på fire felt til påske

Det sprenges fortsatt så godt som daglig i fjellsiden der det gikk et ras ned på E18 ved Bommestad før jul. Arbeidet vil fortsette en god stund ennå.