Denne onsdagen arrangeres det nemlig en digital temakveld om rus.

I den forbindelse inviteres foresatte og ungdom fra ungdomsskole og videregående skole til å ta del i dette, opplyser Larvik kommune på sin nettside.

Temakvelden foregår på Teams, og er et samarbeid mellom kommunene i «gamle» Vestfold, KORUS Sør, politiet, Av-og-til og SLT-nettverket.

– Nå blir det en mulighet for ungdom og foreldre å lære om dette sammen, og her får du informasjonen direkte fra folk som jobber med dette til daglig. Du kan stille spørsmål i chatten, noe som kan være litt betryggende for folk, sier SLT-koordinator Eddie Whyte til SB.no.

– Vi har inkludert ungdommen i innholdet, og vil forsøke å gi folk et innblikk i ungdommenes verden. Som én av ungdommene sier i innledningen: «Foreldre har ikke peiling». Vi vil forsøke å være så tydelige som mulig, sier Whyte.

Politiet deltar

Erlend Monstad Lund, elevrådsleder på Nøtterøy videregående skole, er konferansier under temakvelden, og skal ønske velkommen og introdusere programmet.

KORUS Sør (et av flere regionale kompetansesentre på rusfeltet) er blant aktørene som tar del i programmet, og skal ta for seg temaet «Rus – er det så farlig da?».

Det skal da snakkes om at mange foreldre synes det er vanskelig å snakke med ungdommene sine om rusbruk. Videre skal KORUS Sør snakke om hva ungdom egentlig lurer på, hva foreldre trenger å vite, samt om rus er farlig.

Forebyggende enhet i Sør-Øst politidistrikt blir også å se under temakvelden.

Enheten skal presentere hva som skjer i ungdomsmiljøene i Vestfold.

Krevende overgang

Videre skal alkovettorganisasjonen Av- og-til, med generalsekretær Ragnhild Kaski i spissen, ta for seg temaet «Tør å være en kjip forelder».

Kaski skal snakke om overgangen fra barn til ungdom, som er krevende for mange foreldre. Hun skal komme med gode råd, og legger vekt på at man kommer lang med nysgjerrighet, respekt, grenser og forberedelser.

Til slutt skal en SLT-koordinator fortelle om hvor man kan ta kontakt dersom man er urolig.

SLT står for øvrig for Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak.

Temakvelden foregår i tidspunktet 18.00-19.00, og lenke til arrangementet finner du via nettsiden til Larvik kommune, eller ved å trykke her.