Ønsket skjermet uteplass, fikk nabokrangel: – Leveggen var oppført før naboen kjøpte sitt hus

En eiendom på Nanset har fått brev fra kommunen etter å ha satt opp en veranda med overbygg.