Søknadsportal ligger vedlagt nederst i denne saken.

Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Østlands-Posten ut 500.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

– Vi heier på dem som jobber for å skape gode lokalsamfunn. Det er en viktig oppgave for oss som en samfunnsinstitusjon i Larvik å bidra med økonomiske midler til aktiviteter og tiltak for barn og unge, sier konstituert ansvarlig redaktør, Tonje E. Skjørtvedt i Østlands-Posten.

Også i år inviterer ØP lag og foreninger til å søke om midler.

De forrige gangene vi har delt ut midler, har det vært stor interesse. ØP regner med at det samme vil skje denne gangen også, og at det vil komme inn mange søknader.

– Å få være med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet er en viktig rolle for oss som lokalavis. Vi vil være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier Skjørtvedt videre.

Dette er søknadsfristen

Pengestøtten fra ØP inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia.

Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysingen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen:

«Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 1. mars. Deretter skal en lokal tildelingskomité, bestående av personer fra vår avis og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler.

Variert jury

Dette er medlemmene i juryen: konstituert ansvarlig redaktør Tonje E. Skjørtvedt og ØP-journalist Kjersti Bache og kulturprofil Arve Karlsen.

Sistnevnte er en kjent person i Larviks kulturliv. Han spiller saxofon og er primus motor i Larvik storband, og spiller i flere band, som Drunk On The Moon. Han har i flere år jobbet i Larvik kommunes kulturavdeling og blant annet hatt ansvar for Kulturnatt. I det siste har han og Bård Jacobsen hanket inn sju personer som ikke syntes kultur var noe for dem til å bli Kulturpiloter. Han har også vært med å starte Larvik Jazzklubb.

Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad