Gå til sidens hovedinnhold

ØP og Amedia slår på stortromma – skal dele ut 500.000 i Larvik

Artikkelen er over 1 år gammel

Lokale foreninger og organisasjoner blir nå invitert til å søke om støtte til blant annet aktivitets- og fritidstilbud for barn og unge. En halv million kroner vil lokalavisa Østlands-Posten dele ut til gode formål. Søknadsfristen er 25. mars.

– Som lokalsamfunn er vi helt avhengige av det lokale foreningslivet. Det er derfor ekstra hyggelig at vi kan bidra til å styrke dette arbeidet, sier ansvarlig redaktør Terje Svendsen.

Pengene deles ut i samarbeid mellom eier DNB Sparebankstiftelsen og Amedia-konsernet, der Østlands-Posten er en av mange lokalaviser.

– Selv om vi som lokalavis jager etter de lokale nyhetene, har vi også en rolle ved å løfte de lokale aktørene rundt oss. Vi ønsker å skape et godt lokalsamfunn rundt oss og være en støttespiller for de gode kreftene i lokalsamfunnet, sier Svendsen.

Lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn, kan nå søke om støtte til definerte prosjekter eller enkelttiltak. Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter, og til helt nye tiltak. Målgruppen må derimot omfatte aldersgruppen under 25 år.

Ønsker mange søkere

– Ekstra hyggelig ville det vært om lag og foreninger vi vanligvis ikke hører så mye om, vil søke. Det er viktig at ingen tenker at «dette er sikkert ikke noe for oss», sier Svendsen som vet at det finnes mange aktører der ute som fortjener en liten påskjønnelse.

Han understreker at tiltakene det bevilges penger til også må være til beste for Larvik.

– Aktiviteter som legger forholdene til rette for andre og kommer hele befolkningen til gode, sier han.

Midlene som lyses ut, kan deles mellom flere formål, men det vil ikke gis støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringsvirksomhet eller reine religiøse eller politiske tiltak.

Godt Amediaresultat

Konsernsjef Are Stokstad forteller at de 25 millionene som nå deles ut over det ganske land, har utgangspunkt i det gode resultatet Amedia oppnådde i 2018.

– Våre lokalaviser jobber for å skape gode lokalsamfunn. De speiler og utvikler lokal kultur og identitet. Lokalavisene er en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i sitt dekningsområde. At Amedias aviser nå skal fordele støtte til lag og foreninger er en måte vi kan gi noe tilbake til lokalsamfunnet på, som understøtter avisenes oppgave som viktige lokale samfunnsinstitusjoner, sier Stokstad.

Samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB

Utdelingen skjer altså i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fire år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Kjøpet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB. Amedias gode resultater har gitt Amediastiftelsen muligheten til å nedbetale deler av lånet, og som følge av dette har Sparebankstiftelsen DNB stilt 25 millioner kroner til disposisjon for prosjekter for å styrke lokalsamfunnene. Søknader om støtte rettes til avisene som skal fordele midlene og avgjøre hvem som får støtte.

Det blir nå etablert en lokal tildelingskomité som skal ledes av ansvarlig redaktør Terje Svendsen. Med i komitéen er også nyhetsredaktør Henning Rugsveen, journalist Sigrid Ringnes, og Larvik-jenta Vårin Alme, forsker ved FFI, journalist og musiker i bandet Våke, hvor hun spiller fiolin og synger.

I tillegg vil ØPs nye sjefredaktør Eirik Haugen bli en del komitéen når han begynner i jobben i mars.

Søknadsfristen er 25. mars, og lag og foreninger som blir tildelt midler offentliggjøres 1. mai.

Her kan du søke

Lag, foreninger og organisasjoner i Larvik som gjennom åpne aktivitets- og fritidstilbud engasjerer seg for å skape gode lokalsamfunn, gjennom tilbud mot innbyggerne i hele eller deler av kommunen, kan innen 25. mars søke om penger fra avisa. Søkerne må være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund.

■ Man kan søke om støtte til definerte prosjekter eller enkelttiltak, både pågående eller nye.
■ Tilbudet man søker støtte til, må rette seg mot personer under 25 år, men trenger ikke å være begrenset til denne gruppen alene.
■ Det blir ikke gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, privatpersoner, næringsvirksomhet eller rene politiske eller religiøse tiltak.
■ Søknader leveres elektronisk på soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.