Vi registrerer at det blir stadig mindre stoff fra det lokale kulturlivet i Østlands-Posten. Så vidt vi forstår, er dette en villet utvikling fra redaksjonens side.

Vi ber med dette om at denne nedprioriteringen tar slutt. Kulturlivet trenger ei entusiastisk og positivt innstilt lokalavis. På lengre sikt tror vi at lokalavisa trenger et entusiastisk og positivt innstilt kulturliv også.

Vi sier med Severin Suveren: Det er ingen skam å snu.