I to artikler om det nye klubbhuset ved Stagbanen har ØP skrevet at det nye klubbhuset vil ha en størrelse på cirka 570 kvadratmeter, inklusivt et parkeringsareal på drøyt 70 kvadratmeter.

Daglig leder i klubben, Kristine Moldestad, sier imidlertid at antallet kvadratmeter er fordelt på to etasjer, og at det korrekte antall kvadratmeter totalt er cirka 650, 350 kvadratmeter i første etasje, og 308 i andre.

Hun sier også at man i denne omgang ikke har søkt om mer parkeringsareal enn det klubben har i dag slik ØP skrev.
Moldestad sier også at de fire klagene som har kommet mot prosjektet representerer to husstander.