I Larvik hadde vi tidligere «Litteraturuka i Vestfold». I år fikk vi «KIMEN LITTERATURFESTIVAL», som fortsetter med å presentere litteratur i alle former. Vestfold og Telemark fylkeskommuner støtter tiltaket. Hovedsetet var i Larvik dette året. Igangsetterne poengterer at det kommer til å bli festival i uke 45 heretter.

Noen fikk program, noen fant program på biblioteket. Håper at programmet kommer i de stadig tommere postkassene våre til neste år. ØP kan ikke lastes, men hva koster det ikke å annonsere i avisa? Det er ganske mange mennesker som ikke mestrer digitale medier, som ikke har mobil, PC, nettbrett, eller ferdigheter til å bruke dem. Men de kan fortsatt lese, og mange er interessert i litteratur.

I avisa ja ... Skulle tru at det ikke fantes journalister i ØP som kunne omtalt denne festivalen, eller blei sendt ut for å fortelle om alle opplevelsene publikum fikk. Om ikke annet et portrettintervju med hovedpersonen, den sprudlende, ordrike og uredde forfatteren: Gro Dahle.

Det gis ikke plass til forhåndsomtale, eller referater om, eller fra spesielt mange kulturarrangementer.

Larvik viser mangfold på kulturfronten, fra lokale organisasjoner, fra kommunen, og fra landet for øvrig, Har avisa glemt det en gang vedtatte utvida kulturbegrep? Glad for at «Fargerikt kaos» fikk plass i avisa.

Til slutt noen spørsmål til: Hva betyr det at det ofte kommer innlegg som undertegnes «Fra leserne»? Er det sånn at noen ikke vil ha navnet sitt i avisa? Det må være unntak fra gjeldende regler. Noen ganger er innlegg kommet etter at et arrangement har skjedd.

Har ikke imot at det kommer interessante nyheter fra nabokommuner. Likevel: ikke glem at avisa er ei lokalavis for alle med vidtfangende interesser. Det gjelder også oss eldre.

Er det avisas stramme økonomiske rammer som begrenser, så må avisa, som kommunen, snu om på prioriteringa