Gå til sidens hovedinnhold

ØP spør oss om Pride-flagget bør heises på kommunens flaggstenger. Partiet De Kristne Larvik mener nei.

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

ØP spør oss om Pride-flagget bør heises på kommunens flaggstenger. Partiet De Kristne Larvik mener nei.

To viktige forhold påvirker vårt standpunkt. 1: Flagget på en offentlig flaggstang signaliserer et budskap om verdier. Budskapet synliggjøres i flagget. 2: Vi mener disse verdiene bør være det samfunnet vårt har bygd på i mange hundre år, de er velprøvd og funnet godt egnet til å bygge et stabilt og trygt samfunn på. I dette samfunn er familien samfunnets urcelle, og familiemønsteret vårt har vært mor, far og barn. Dette har vært og vi mener det fortsatt er til det beste for barna, foreldrene og samfunnet rundt disse.

Denne radikale kjønnsideologien, som forbindes med Pride-flagget, tar stadig større plass i norsk samfunnsliv og kultur, lovgivning og skoleverk. Opprinnelig gjaldt det å få aksept. Neste skritt var likestilling og nå preges påvirkningstrykket mer og mer av en ensretting.

Dette ideologiske budskap går i korte trekk ut på at kjønn er irrelevant og uvesentlig, kjønn er subjektive følelser. Den biologiske familien bestående av mor, far og barn sidestilles med mange andre familievarianter. Blodsbånd, gener og biologisk tilhørighet betones ned. Alle seksuelle handlinger og relasjoner er positive, så lenge de er frivillige.

Partiet De Kristne ønsker derimot å framheve og synliggjøre verdier som går i motsatt retning, Det er de verdier våre forfedre har bygd på og praktisert i sitt lovverk og sin undervisning i flere hundre år. De bygger på biologiske realiteter, barnerettigheter og Bibelens budskap. Da vil vi bl.a. tydelig framheve ekteskapet mellom kvinne og mann som Guds skaperordning. Dette har vært samfunnets urcelle, neglisjeres denne cellens betydning i samfunnet vårt, vil det snart få svært alvorlige følger. Normløshet på mange plan. Videre vil vi framheve at barn er en gave, ikke en rettighet eller handelsvare. Og kjærlighet, som er bakgrunnen for dette barnet, det er mer enn følelser, også forpliktelse og juridiske forordninger følger med. Den normoppløsning som vi i dag ser, er med på å hviske ut disse gode samfunnssøyler.

Sekretær i Sandefjord PDK, Solfrid Brekke, startet denne debatt med et leserinnlegg lørdag 18/7. «Hvorfor flagger Larvik kommune for Pride?» Hun berører et ømtålig tema, som få, med hennes synspunkt, tør å forfekte offentlig. Partiet De Kristne Larvik, mener dette er en debatt vi absolutt bør ta. Norske borgere må ha rett til å hevde tradisjonelle overbevisninger om ekteskap, kjærlighet og barnerettighet uten å bli anklaget for intoleranse, diskriminering og fordømmelse. I et pluralistisk og demokratisk samfunn er det et alvorlig problem hvis ensidig frykt og overfladiske anklager skal kneble samvittighets- og ytringsfriheten. Ønsker noen å lese mer om dette så finner du mye på Samlivsbanken.no.

Sann og ekte toleranse finner vi i det skjæringspunkt hvor vi søker å skille mellom sak og person. Uenighet, kanskje til og med sterk uenighet, skal ikke fargelegge min holdning til denne personen. Her er vi alle i en livslang øvelse. Et godt råd, prioriter litt av din tid til å være sammen med den / de som forfekter et helt annet syn enn deg selv. Sitt og lytt til deres argumenter, tenk så over hva du har hørt, møt så opp for å lytte en gang til. Og start så gjerne en debatt i offentlige fora. Er saken viktig for deg, så vil nok påstandene bli beskrevet tydelig og klart, og advarslene på samme måte, men det vil alltid ligge en selvopplevd respekt for det mennesket eller den ideologi du argumenterer mot som gjør at ord må veies mange ganger.

Historien har vist oss at det har vært vanskelig i mange kulturer å ha en rett praksis her, bl.a. ovenfor jøder, sigøynere, homofile. Her ligger en utfordring til oss alle, om ikke å gi avkall på vår ideologiske overbevisning og bli taus, men også å se menneskeverdet i hver enkelt medvandrer.

I lys av dette takker vi for alle gode innspill, og uttrykker ønske om stor vilje til å forstå motpartens argumenter.

Kommentarer til denne saken