Det er klart det går bra. Jorden skal sveve igjennom rommet som Erik Byes blå klinkekule og bringe med seg mennesker, dyr, insekter og planter – som den alltid har gjort. For vi som er om bord forstår at vi må ta vare på både natur og kultur, fordi det første gir liv og det andre gir mening.

Miljøpartiet de grønne er en optimistisk bevegelse som nærmest startet som en samling av spesielt interesserte i Norge og nå er blitt et parti. Et parti med leder, årsmøter og vedtekter i orden. Et parti med bredde nok til å parkere en-saks merkelappen en gang for alle.

Vel er vi opptatt av natur, miljø og klima. Ingen tvil, dette er verdier vi setter aller høyest, men i MDG forstår vi at alle deler av et samfunn må med. Omsorgen for dem som trenger det mest i Larvik og i Moria. Ansvaret vi har for hverandre. Kunnskap, kultur, læring og muligheter for alle. Hele veien fra vugge til grav.

For ikke å snakke om opplevelser i og utenfor oss selv som viser veier vi kan gå – om vi vil.

Det er samspillet mellom menneske og natur, mellom kulturlandskap og naturlandskap som forteller oss at nå er det viktig å ha en vilje til endring av oss selv. Vi snakker om nye holdninger og nye bevisstheter, og om hvor viktig klima, natur og miljø er for fremtiden vår. Nei – vi snakker ikke om et svermerisk «tilbake til naturen», men en varig og solid samfunnsutvikling der vi kan forsake øyeblikkets goder for å bedre livskvaliteten på sikt.

I Larvik har MDG blant annet vært opptatt av:

• Nye kollektive transportformer

• Gods på tog

• Å være student i pandemien

• Fantastiske sykehjem, barnehager og skoler

• Ansvaret vårt for flyktninger

• Lysforurensing

• Vern av våtmarker

• Bevaring av strandsonen

• Jordvern

• Slitasjen langs kystveiene i Brunlanes, og nå Tjølling

Alt vi foreslår skal bunne i varige og fremtidsretta løsninger. Her er et eksempel:

Det var ønske fra flere å åpne Oddane fort, men eier har holdt igjen så adgangen til det fredede området er regulert til besøk gjennom forhåndsavtale. Hvorfor? Jo, fordi dette er det siste området som rommer flora og fauna i Brunlanes som det engang var.

Så får vi heller tåle at vi ikke kan komme dit, og likevel glede oss over vissheten om at det verdifulle området fortsatt finnes.

Jeg skal ikke gå inn på alle tegnene vi ser på at vi er ute av balanse, men vi ser at naturen viser tenner. Været blir villere og våtere over hele kloden. Vi trenger ikke gå lenger enn til Fritzøe brygge, Risøya eller Gjerdrum for den saks skyld. Og vi kan lete med tålmodighet etter insekter langs jorder, i skogen og i engene – byggesteinene våre. Og hvor er torsken i havet.

Nå må vi løse fremtiden og vi ser at vi har problemer som krever samarbeid med både globalt og lokalt perspektiv. Fra FNs bærekraftsmål, via forpliktende klimaavtaler, nasjonale mål og lokale tiltak. Helt fram til dørstokken vår vil endringene komme, ønsket eller uønsket. Livet som vi kjente det før kommer ikke tilbake, selv om pandemien skulle slippe taket så banker klimakrisen på døren.

Den gode nyheten er at vi alle kan bidra med våre eksempler som gir bidrag til en Greta Thunberg effekt. Små og store tiltak, fra å plukke plast til å kjøre fossilfritt – eller parkere bilen for godt. Om vi mener tydelig nok, og står for det vi mener, så får vi til en felles bevisstgjøring. Håpet vårt må ligge i stadig voksende kunnskap, og at klimafornekterne blir både eldre og færre.

I Larvik har vi ikke amerikanske tilstander, men det finnes krefter, også i Larvik, som ønsker å splitte og først og fremst sikre seg selv og sine interesser. Skal vi gjennomføre positive og varige endringer ar det viktig å samle krefter om felles mål og veien dit.

Det ga en optimisme i desember da det ble stort flertall for MDGs ønske om å jobbe for å bedre samarbeidet mellom mindretallet og flertallet i kommunestyret. Her var det bare et samlet Frp og en fra Bedre Larvik som gikk imot.

Så da skal vi ikke bekymre oss over at verden ikke blir som den engang var?

Nei tvert imot, vi skal leve med håpet om en BEDRE og mer rettferdig verden og huske Nordahl Griegs ord fra «Til ungdommen»:

Dette er løftet vårt

fra bror til bror:

vi vil bli gode mot

menneskenes jord.

Vi vil ta vare på

skjønnheten, varmen –

som om vi bar et barn

varsomt på armen!

For det er ungdommen som bærer fremtiden i seg og arven fra oss – vi andre kan ikke mer enn å støtte dem så godt vi kan!