ØP skriver ofte om trafikkrelaterte saker og ulykker. Dersom man har et ønske om å hindre eller bidra til å minske antall slike hendelser, kan man nå søke midler fra fylkeskommunen.

For i år har trafikksikkerhetsutvalget i Vestfold og Telemark fylkeskommune avsatt 400.000 kroner til tiltak i nærmiljøet.

I en pressemelding skriver de at dette er støtte som kan gis til privatpersoner, velforeninger og andre private organisasjoner som ønsker å skape mer trafikksikkerhet i sitt nærmiljø, og som ønsker sette i gang tiltak for å få til dette.

Egeninnsats

Enten det er mangel på fotgjengerovergang, dårlig skilting, mangel på sykkelvei eller lignende, ønsker fylkeskommunen at de som er opptatt av dette kommer med forslag og hjelper til med tiltak, som de da får støtte til å utføre.

Støtten til hvert enkelt tiltak, er maksimalt 50.000 kroner. Betingelsen er også slik at støtten som ytes, kan finansiere inntil 60 prosent av kostnadene av tiltaket. Den som søker må selv være med i prosjektet i form av egeninnsats eller annet som tilsvarer de resterende 40 prosent av kostnadene.

– Egeninnsatsen kan ikke være i form av kommunale midler. Eksempler på tiltak som tidligere har fått støtte, er kurs for MC-førere i regi av Trygg MV, refleksvester i regi av FAU ved Lindhøy skole i Færder kommune, og gjerde mot vei ved FAU på Solerød skole i Tønsberg, står det i pressemeldingen.

Fristen for å søke er 31. mars. Saken behandles politisk 4. mai.