Oppretter asylmottak i Larvik om åtte dager

UDI oppretter et midlertidig asylmottak i Larvik fra 1. mai med plass til inntil 200 beboere.