Mange avislesere bidrar jevnlig i samfunnsdebatten gjennom avisinnlegg. Tema og vinklinger som en fast avisredaksjon kan ha oversett, blir belyst, og leserinnlegg kan gi grunnlag for drøftinger og kommentarer, særlig i elektroniske medier.

Redaksjonell overvåking av kommentariatets bidrag har vist seg nødvendig. Enkelte leserinnlegg blir lengre, mindre tydelige og mindre lesbare enn ønskelig, men noen skribenter trenger mange ord for å uttrykke sine meninger. Slike store «ordbruksoppgjør» blir lite lest av meg, og kommentarer tyder på at flere reagerer på samme måte.

Hvis vi ønsker å bli lest, må vi skrive kort!