Ordføreren klubbet Bast: – Sensitive opplysninger du ikke kan komme med i et åpent møte

Ansettelsen av ny leder for organisasjon og innovasjon førte til debatt i formannskapet.