Gå til sidens hovedinnhold

Ordføreren om bråket i kommunestyret: «Utfordringen er å være ryddig»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Onsdagens kommunestyremøte ble preget av dårlig stemning og munnhuggeri, noe jeg må ta min del av skylden for. Føler allikevel for å komme med noen forklarende argumenter.

I Larvik kommunes reglement for våre politiske organer har vi blant annet denne formuleringen: «Kommunestyrets medlemmer eller varamedlemmer som regner med å ta sete i kommunestyremøtet kan, utover de saker som er ført opp på sakslisten til møtet, fremsette interpellasjoner til ordføreren om hvordan en sak er fulgt opp eller vil bli det. Interpellasjonen må fremsettes åtte dager før møtet. Hvis interpellanten ønsker at det skal gjøres et vedtak i tilknytning til interpellasjonen, så kan ordfører eller en tredjedel av kommunestyret motsette seg det.»

Dette er sakens kjerne all den tid jeg ved flere anledninger har avvist at det blir stemt over interpellasjoner. Ordning med interpellasjoner er ikke forankret verken i kommuneloven eller forvaltningsloven og praksis er derfor blitt svært ulik fra kommune til kommune.

Det jeg har sett i Larvik kommune i det året jeg har vært ordfører, er at interpellasjoner blir fremmet som omkamper eller utvidelser av allerede fattede vedtak uten at interpellasjonens økonomiske og administrative konsekvenser er utredet av vår administrasjon eller behandlet i et politisk hovedutvalg. I de tider kommunen nå går inn i med tøffe valg og prioriteringer så er ikke en slik arbeidsmåte bærekraftig. Derfor avviste jeg votering over de to interpellasjonene knyttet til Varden barnehage. Verken administrasjonen eller vårt hovedutvalg anbefaler gjenåpning. Like fullt fremmes det to interpellasjoner uten utredning – åtte dager før kommunestyret – om at man skal gjøre dette. Dette undergraver våre demokratiske prosesser og tilsidesetter kommunelovens regler om kommunedirektørens utredningsplikt. Dette handler om å være ryddig og forutsigbar og har ingen ting med maktarroganse å gjøre. Det er snarere en politisk ukultur som vi må rydde opp i. Så vil noen kanskje si at jeg kunne vel vært litt fleksibel all den tid interpellasjonene sannsynligvis ikke ville fått flertall. Dette blir feil fordi hvis jeg aksepterer avstemning så vil dette gi legitimitet til denne måte å jobbe på.

To ord om barnehagedekning: 75 barn står på venteliste, 45 av disse er for små til å begynne i år og av de resterende 30 – som søkte etter fristen, men som man vil prøve å finne en løsning for – er det ingen fra sone Stavern/Brunlanes. Tallene viser imidlertid at vi har noen utfordringer knyttet til vår barnehagedekning, men de ligger ikke i Stavern. I sone Larvik Øst/Vest er det 11 (av de 30) på venteliste. I denne sonen har vi dessuten en av våre mest nedslitte og umoderne barnehager (Jegersborg), samt noen utfordringer knyttet til kulturelt mangfold og integrering. Dette ser ikke ut til å bekymre Varden- interpellantene nevneverdig. For øvrig; ikke et negativt ord om Jegersborg barnehage. Jeg har fire barnebarn der og de er i verdens beste barnehage, men at vi politikere har brukt mye penger der de siste årene er en sannhet med visse modifikasjoner.

Jeg avviste å stemme over ytterligere to interpellasjoner til i onsdagen kommunestyremøte. Den ene foreslo forbud mot å flagge med andre flagg på kommunale flaggstenger. Her er kommunen høringsinstans til arbeidet med å lage flagglov og vårt hovedutvalg for Miljø, Kultur og Næring avga en høringsuttalelse onsdag 2. september, og da blir det både utidig og udemokratisk av kommunestyre å rive beina under denne to uker etter at den er avgitt. Den siste interpellasjonen ønsket at kommunestyret skulle avgi en uttalelse om jernbanen må være underlagt nasjonal kontroll. Dette er et spørsmål av ren rikspolitisk karakter som jeg ikke ønsker kommunestyre skal brukes til å fremme. Dette er mitt prinsipielle syn og gjelder helt uavhengig av de sympatier jeg måtte ha til den sittende regjering.

Vi må imidlertid nå se framover å få løst denne saken. Vi har et generelt problem med forventninger og håndtering omkring dette med interpellasjoner og det er ikke første gang det har vært problemer med håndteringen i Larvik kommune heller. Jeg har derfor innkalt alle gruppeledere og hovedutvalgs ledere til et møte torsdag 24. onsdag der intensjonen er å bli mer omforent i praktiseringen av blant annet interpellasjoner.

Kommentarer til denne saken