(Tønsbergs Blad)

Frem til nå har man funnet fugleinfluensa i 29 land, og sykdommen er påvist i Danmark, Sverige og Finland – og nå kommer vårtrekket av fugler fra Sør-Europa.

Årets vårtrekk med tilbakevending av blant annet gjøk, sisik, trost og stær øker risikoen for smitte.

Fugleinfluensa smitter lett fra ville fugler til høner og andre fugler i fangenskap. Inntil smittepresset fra Europa avtar er det viktig at hobbyhønsene rundt omkring i landet holdes innendørs eller under tak, skriver Mattilsynet.

Dette gjelder i Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust- og Vest-Agder og Rogaland.

– Veterinærinstituttet vurderer fremdeles smitterisikoen til Norge som lav, men det er allikevel viktig å ta en rekke forholdsregler. Fugleinfluensa smitter lett fra ville fugler til tamme fugler og fra dyr til dyr i et fuglehold. Hvis vi får et utbrudd av fugleinfluensa i et fuglehold, vil svært mange dyr dø på svært kort tid, sier Fredrik Wittenburg Andersen, veterinær og seniorrådgiver, i Mattilsynet.

Tilsynet oppfordrer folk til å si fra til dem dersom noen finner syke eller døde fugler.