Det er hyggelig å se at Østlands Postens forhenværende journalist og lokalhistoriker får stor oppmerksomhet i ØP den 11. november, da han skal gi ut en bildebok med gamle bilder fra det lokale plan.

Da Odd Fellow i Larvik for et år siden utga en bok «Treschowene i Larvik og menneskene før dem» ble den møtt med en kald skulder av den eneste lokalavisen i byen. Boken kom som en følge av at Odd Fellow i Larvik hadde kjøpt og investert i et nytt bygg i Vinjes vei og trengte penger. Jeg inngikk da en avtale med Larvikslogene, om at jeg skulle skrive en lokalhistoriebok om Larvik og Treschowene, da det ifølge ØP ble hevdet at Mille-Marie Treschows planlagte bok om Fritzøe hus ikke skulle utgis. Morten Moen skulle være redaktør og ansvarlig for bokens oppsett og data arbeid, og vi skulle begge jobbe på dugnad, så hele overskuddet skulle gå til nedbetaling av gjeld på Odd Fellowgården.

Odd Fellow i Larvik kom i gang etter krigen, og stifterne tilhørte motstandsbevegelsen, som søkte høyere verdier i livet etter en tøff tid. Det er fire loger i Larvik. To for kvinner og to for menn, og logene har ca. 300 medlemmer. Boken kom på markedet i fjor høst, men da hadde koronaen lagt en død hånd over samfunnet, og boken til Mille-Marie Treschow ble allikevel lansert. Noe som la en demper på interessen og salget for vår bok. Boken til Mille-Marie fikk også stor omtale i Østlands-Posten med hele tre sider, mens vår bok ikke fikk noen omtale i det hele tatt. Derfor er det med en viss forundring jeg ser avisens håndtering av lokale innspill, og av det man vel kan hevde en grad av sensur for å ivareta sin egen rolle som historieformidler ved å utgi Larvik fra A til Å.

Jeg har nå i 50 år deltatt i byens kultur og historiske liv. Skrevet seks lokalhistoriske bøker. Jobbet som frilans journalist i ØP, deltatt i NRK i TV programmet «Vandringer i Vestmarka», holdt foredrag i folkeakademier, og har vært medlem av Historielaget, Herregårdsforeningen og Brunlanes historielag. Jeg hadde et meget godt samarbeid med ØP helt til 1999, da avisen lanserte sitt historiske verk der de lanserte teorien om at det på Jomfruhalvøya i Farris skulle ha stått et mursteinslott fra renessansen på 1500 tallet, hvor byens første adelsmenn hadde holdt hus.

Det var under ØP s ledelse og med utallige reportasjer i avisen om store utgravinger, hvor det ble funnet mange rester av halve murstein og annet skrot fra 1400 til 1700 tallet, men ikke en eneste sikker indikasjon eller bevis på at deres påstand om dette var riktig. ØP mente og skrev at skrotet var rester fra Jernskjeggenes gård Fresje, som lå idyllisk ved bredden av Farrisvannet. Det var bare det at vannstanden i Farris var fem meter lavere på Jernskjeggenes tid da demningen på Farriseidet ble bygd i 1646, og at Fresje selvfølgelig lå på raryggen (Bergeløkka), som var selvdrenerende noe alle andre gårder gjorde her før Jernskjeggene kom. Kan også nevne at Universitet hadde undersøkt området tre ganger uten å konkludere med at det hadde ligget et slott der. Området på Jomfruhalvøya er fullt av jernslagg og annet søppel fra Langestrand og Jernverket mens det på 1800 tallet sto tre hus der. Det som ble funnet var rester av søppel og husene på stedet. Det er også drevet med uttak av stein i området. Det at fylket reiste en minneplate over Fresjeborgen på stedet er tragisk. Den står som et minne over en gammel avfallsplass.

Da jeg forsøkte å imøtegå ØPs feilaktige påstander innførte avisens daværende redaktør Terje Svendsen sensur på innlegg om Fresjeborgen i ØP. Jeg tok opp sensursaken i Pressens Faglige Utvalg, men fikk til svar at redaktøren i en avis er helt suveren i sine avgjørelser.

Men for å komme tilbake til utgangspunktet av omtalen i ØP med bilder og reklame for den nye fotoboken til den fhv. journalist, redaktør og historiker i avisen. Skal han som fhv. medarbeider ha spesielle fordeler eller få monopol for sine meninger og utgivelser i avisen? Han har jo i dette tilfellet bare kopiert andres bilder uten å oppgi opphavsmannen til bildene, mens Facebook nesten flommer over av de samme gamle bildene. Han føyer seg inn i rekken av det vi kan kalle historielaget Østlands-Posten, som sammen med nesten adelige utgivere som med hjelp utenfra byen, skal ha fordeler ved å utgi det vi med flott ord kan kalle lokal kultur.

Til slutt kan nevnes at Odd Fellow i Larvik har på tross av motgang og en lite samarbeidsvillig lokalavis har klart å få et foreløpig overskudd på kr 100 000 på boken som skal brukes til nedbetaling av gjeld på Odd Fellowgården i Vinjes vei.