Jeg leser ofte med interesse spaltistenes innlegg på sidene «over en kaffe», men fredag 28. januar ble jeg mildt sagt overrasket. Er det greit at disse spaltene skal være ren politisk propaganda?

Rådgiver for Senterpartiets stortingsgruppe ramset opp alt som, i hennes øyne, var blitt så mye bedre allerede 100 dager etter regjeringsskiftet. Fantastisk! Og tenk hvor mye som ville bli bedre for Larvik kommune. Mer penger til sykehjem, barnehager, skoler osv. Hvordan disse ekstrakronene som regjeringen har «plusset på» skal fordeles, er vel egentlig opp til kommunestyret?

At velgerne ser annerledes på resultatet etter 100 dager viser ferske meningsmålinger. Senterpartiet er nede på 8- tallet og AP sliter med å holde seg over 20-tallet. Regjeringspartiene har nå 30% av befolkningen bak seg. Dette er rekordnedgang etter allerede 100 dager.

Men verre kan det bli. Nå starter reverseringen av mange fornuftige reformer. Tenk hva det vil koste av penger og ressurser. Ja for det er mer enn penger det er snakk om.

Det vil bli mange frustrert ansatte som nå har sett at reformene har begynt å virke. Det er skapt møterom og faggrupperinger som gjør arbeidet mer interessant og ikke minst mer effektivt, og som igjen korter ned ventetid og behandlingstider.

Nei, rådgiver Oda Marie Hogstad, din propaganda vil gjennomskues av velgerne. Reverseringen som nå starter vil sette landet 2 - 3 år tilbake. Så kan velgerne kunne si sin mening om 3 ½ år.