Det er totalt 15.093 søkere til videregående skoler og 1919 til bedrifter i Vestfold og Telemark fylke per 1. mars 2022. På samme tidspunkt i fjor var det 15.273 søkere til videregående skole og 2005 til bedrifter i fylket.

Til Vg1 er det i år 5.993 søkere. Av dem har 3.232 søkt yrkesfag mens 2761 har søkt studieforberedende fag. Det betyr at 54 prosent av søkerne til Vg1 har søkt yrkesfag, mens 46 prosent har søkt studieforberedende fag.

Flere ungdommer vil nå ta en yrkesfaglig utdanning og det er en økning i søkere sammenlignet med i fjor. Det gjelder særlig innen programområdene «Teknologi og industrifag» og «Salg, service og reiseliv».

– Vi har stort fokus på rekruttering til yrkesfag. Jeg er derfor veldig glad for at en så stor andel av søkerne velger dette. Like viktig er det at søkerne velger fag som det er behov for i framtida. Gjennom bransjesamarbeid har vi jobbet spesielt med rekruttering til enkelte bransjer og fag det siste året. Det er fint å se resultater av dette målrettede arbeidet, sier Mette Kalve, leder for hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Vestfold og Telemark fylkeskommune i en pressemelding.

Innen Studiespesialisering er det en markant nedgang i søkertall, med nesten 250 færre søkere.

Ledige lærlingsnobber

Bransjene melder om ledige læreplasser på flere områder.

– Arbeidsgivere som henter lærlinger fra programområdene «Restaurant- og matfag», «Bygg- og anleggsteknikk» og «Teknologi- og industrifag» er de som i særlig grad sier de trenger flere lærlinger. Vi er derfor spesielt glade for at det i år er en økning i antall søkere innenfor restaurant og matfag, sier seksjonsleder for fag- og yrkesopplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Kristina Rabe i pressemeldingen.

Søkertall

Kjønnsmessig fordeler det seg slik:

· Helse og oppvekstfag – kvinner 85 prosent, menn 15 prosent

· Bygg og anleggsfag – kvinner 11 prosent, menn 89 prosent

· Teknologi og industrifag – kvinner 18 prosent, menn 82 prosent

· Studiespesialisering – kvinner 54 prosent, menn 46 prosent