En gruppe menn fra Østlandet legger ned Facebook-siden de opprettet for å identifisere menn fra hele Norge som er dømt for seksuelle overgrep mot barn.

– Vi kommer til å legge ut et par siste saker før vi gir oss, men etter det er jakten på overgriperen historie. Vi takker så mye for at dere har fulgt oss, for alle tips og for at vi sammen kanskje har klart å stoppe et nytt overgrep, skriver gruppen på Facebook-siden torsdag morgen.

De sju mennene bak Facebook-siden har identifisert ti menn med navn, bilde, alder, bosted, dom og en rekke saksopplysninger fra rettssaken eller mediene, og mottatt kritikk fra blant annet førsteamanuensis Bjørnar Borvik ved Det juridiske fakultet på UiB, advokat Odd Rune Torstrup og Kripos.

– Fremgangsmåtene disse sidene eller personene bruker for å innhente informasjon kan være ulovlige, og gjør at det de finner ikke kan brukes i en eventuell senere rettssak, sier Anne Bye Sandal, kommunikasjonssjef i Kripos, til NRK.

En av mennene bak siden sa onsdag til Bergensavisen at de er klare over at de opererer på siden av loven, og at det de gjør kan være en belastning både for den domfelte, overgriperens ofre og hans familie.