På mannskapslista

Gro Herheim, kommunedirektør Larvik kommune

Gro Herheim, kommunedirektør Larvik kommune Foto:

Av
DEL

KronikkDette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.«Du skal kjøre spettet inn under arrete hverdager ... det er derfor livet har deg på mannskapslista». Kolbjørn Falkeid beskriver noe jeg tror på; at vi alle har et samfunnsansvar, og at alle dager og ressurser teller. For meg er det nettopp utfordringene som skaper den sterkeste motivasjon. Jeg tror det er sammen vi utvikler et bærekraftig samfunn.

Det har vært mange arrete hverdager i 2020. Pandemien har truffet oss ulikt. Noen har mistet sitt livsverk, andre jobben. De av oss som var sårbare i utgangspunktet, er blitt mer sårbare. Vi savner ikke bare klemmer, vi trenger hverandre og fellesskapet – for å gå videre.

At det ikke er over, er krevende for mange. Larviksamfunnet har møtt utfordringene på beste vis: sammen, med alvor, raushet og forståelse. Som nyansatt i høst er jeg imponert over mot og kompetanse som enkeltpersoner, kriseledelsen og arbeidsfellesskap utviser. Og takknemlig for all utholdenhet og arbeidsinnsats som nedlegges. Vi skal fortsatt holde fanen høyt –¬¬ for åpenheten, gjennomføringskraften og den etiske refleksjonen som jeg ser preger beredskapsarbeidet.

Jeg er opptatt av mange ting om dagen. Fra hvordan vi kan gi våre folkevalgte større handlingsrom, til hvordan skape gode møteplasser for innbyggere og kommuneorganisasjonen. Men viktigst er kanskje å sette utenforskap og demografiutfordringene sterkere på dagsorden. Hvordan kan vi sikre at flest mulig får utdanning og er i arbeid? Og hvordan skal vi sikre velferden i framtiden når vi stadig blir færre yrkesaktive per innbygger?

En stor andel av oss står utenfor arbeidslivet. I Larvik har vi i tillegg en befolkning som er eldre enn gjennomsnittet i landet. Denne utviklingen utfordrer vårt velferdssystem. Ikke bare fordi vi ikke har ressurser til å levere tjenester slik vi gjør nå, men også fordi vi ikke får tilgang til nødvendig arbeidskraft.

Flere kommuner opplever et stort press på utgifter innen helse og omsorg. Behovene er økende, også i Larvik. Det utfordrer våre kommunale tjenester. Hvordan sikrer vi kunnskap om konsekvensene av at vi allerede har større vekst i antall eldre enn barn og unge? Hvordan vil utviklingen påvirke våre tjenester?

Å ikke ta del i arbeidsliv eller utdanning er et sammensatt problem, både for den enkelte og samfunnsøkonomisk. Det reduserer tilgang på arbeidskraft, det øker velferdsutgifter og reduserer skatteinntektene. I vårt fylke er 8 % av unge i alderen 16–25 år ikke i eller har bestått videregående opplæring, og heller ikke i arbeid. Til tross for at vi bruker mye ressurser på forebygging, og har en rekke tiltak for gruppen. Jeg er glad for at våre folkevalgte og fagfolk kontinuerlig stiller spørsmålene; Hva må vi endre for å hindre utenforskap blant unge? Hva kan vi gjøre for at alle unge tar utdanning og deltar i arbeidslivet?

Larvik kommune har sammen med iFokus, NAV og Vestfold fylkeskommune satt i gang et arbeid, «Våre unge», for å finne svar på spørsmålene over, og enda viktigere, handle fortløpende; for vi har ingen unge å miste.

Larvik kommune er av kommunene i landet som driver mest kostnadseffektivt. Samtidig er vi langt fremme på innovasjon. Jeg tror det er en sammenheng. Arbeidet med å utforske nye måter å skape velferd på er intensivert. Kommunestyret har satt utvikling av bærekraftige og levende byer og lokalsamfunn på dagsorden.

Vi feirer at Larvik by er 350 år i 2021, og dette er hele kommunens jubileum. Det er summen av alle menneskene fra alle steder i Larvik som skaper mulighetene og fremtiden. Ved å være rause, inkluderende og samarbeidende. Vi har gode erfaringer; Indre havn har blitt en god møteplass, etter den store innsatsen som ble gjort i fellesskap i 2008. Sentrumsgatene lyses nå opp, etter et flott innbyggerinitiativ, og Sentralen utvikles som møteplass i fellesskap med innbyggerne. Jeg tror Vi 350 kan være med å forsterke våre relasjoner og gi kraft til arbeidet vi har foran oss.

Våre felles utfordringer med utenforskap og færre yrkesaktive, sier meg at vi ikke har tid å tape. Dramatiske endringer i vår befolkningsutvikling, med fallende barnetall på tjuende året, parallelt med at vi heldigvis stadig blir eldre, og en pågående pandemi forsterker denne opplevelsen.

Jeg har tro på at felles virkelighetsforståelse, gode møteplasser og sterke relasjoner for alle i Larvik vil gi de beste lokale prioriteringene, og ta oss videre.

Fremtidens utfordringer kan ingen løse alene. Tillit gir oss kapasitet til å lytte og handle. Tillit gir oss mot til å utforske nye måter å løse samfunnsoppdraget vårt på, i dialog med våre innbyggere, næringsliv og gode nabokommuner, og hverandre. Jeg lover å starte med meg selv.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.