Gå til sidens hovedinnhold

På tide å avvæpne Mattilsynet

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da Mattilsynet vedtok nedslakting av villreinstammen i Nordfjella, ble en etisk grense overskredet. Senere er det uetiske blitt normen. Stadig blir nye harde tiltak innført i kampen mot smittestoffet som de ikke kan finne.

Etter full nedslakting i Nordfjella sone 1 var det motorisert vinterjakt på den gjenværende flokken i sone 2. I sommer ble det innført 10-20 dager tidligere jaktstart for villrein i områdene Hardangervidda og Nordfjella, og skyhøye kvoter på voksen bukk på Hardangervidda, for å få flere dyr å teste. Det siste forslaget som er på høring er utvidet jakttid for hjort og elg i 15 kommuner rundt Nordfjella, fra 15. august til 31. januar. Dette skal gjelde frem til nye jakttider fastsettes i 2022.

Hjortestammen og elgstammen i de 15 kommunene skal halveres, og som vanlig skal det skje fort og gale. Det tas ikke forbehold om at elg er lite mottagelig for klassisk CWD. Bare noen få tilfeller er påvist på elg i Nord-Amerika gjennom 50 år med CWD. Ingen funn er gjort i Norge, til tross for iherdig leting.

Det er uetisk å jakte på små kalver om sommeren. I midten av august er hjortekalvene og elgkalvene som er født på normal tid bare 2-3 måneder gamle. En del fødes seinere på sommeren og de seinfødte fødes på seinsommeren og høsten. Med 15 dager på minussida for hjortekalvene og 40 dager på minussida for elgkalvene i forhold til ordinær jakttid, og med enda korterere tid for de seinfødte kalvene til å følge mora, øker faren for å etterlate kalver morløse.

Jakt ut januar for å få tatt dyrene som presses ned i lavlandet for å søke etter mat når vinteren er på det strengeste, viser en kynisme som er vanskelig å forstå. På denne tiden skal dyrene ha fred, de trenger å spare på fettreservene i stedet for å bruke dem opp på flukt i djupsnø. Med harde vintre vil overlevelsen reduseres når dyrene skal jages fra matfatet samtidig som de nektes krisefôring. Miljødirektoratet mener at det ikke vil være så belastende for dyrene at det vil gå utover overlevelsen. Det begrunnes blant annet med at det i januar er mørkt store deler av døgnet, så det kun kan jaktes i korte perioder. Men for dyrene er det også mørkt store deler av døgnet, og de kan bare beite i korte perioder. Nettopp derfor skal de ikke jaktes når vinteren er på det mørkeste og kaldeste.

Jakttid innenfor dyrenes yngletid snikinnføres med begrunnelse i en "ekstraordinær situasjon". Det er ingenting som tyder på at vi har en ekstraordinær situasjon. De 85954 prøvene som er tatt av hjortedyr til nå viser ingen dyr med den klassiske varianten av CWD utenfor Nordfjella sone 1. Likevel fortsetter jakten på CWD med uforminsket styrke. Dyr drepes kun for å bli testet, reinsdyrkalver får redusert overlevelse når flokkene stresses og forstyrres i sårbare perioder, og mangel på voksne bukker kan føre til forskjøvet kalvingstid og svake dyr. Nå skal også hjort og elg rammes. Dyr påføres lidelser og død på grunn av Mattilsynets panikk for smittestoff.

Nedskyting av ville dyr i jakten på og i kampen mot et smittestoff som de ikke kan finne, må stoppes. Dette er bare en smakebit på den totale saneringen som vi må være forberedt på hvis klassisk CWD blir funnet. Det henger en mørk sky over naturen mens Mattilsynet fortsetter å lete og samtidig styrer de ville dyrene med jernhånd, uten hensyn til dyrenes egenverdi. Det er på tide å avvæpne Mattilsynet.

Kommentarer til denne saken