Norske politikere har gjort mye bra opp gjennom årene. Oljefond, NATO, Røykelov, Folketrygdlov, Vinmonopol, osv. Norge er et godt land å leve i, – selv om mediene renner over av forsøk på å skape misnøye og usikkerhet. Ære være politikerne!

Men vår veipolitikk kunne og burde blitt drøftet på bredere basis. Til nå har vi søkt å øke veienes kapasitet, hastighet, trygghet og komfort, med minst mulig direkte brukerbetaling. Og for hver gang en flaskehals i veinettet åpnes, øker trafikken inntil nye flaskehalser oppstår. Om det ikke er en naturlov, så er det forutsigbart.

Politikerne og vi menige burde drøfte hvorfor veiene krever så stor del av samfunnskaka. Vi ser det daglig, men tar ikke hensyn til det: Selv de største veier har plenty kapasitet mesteparten av døgnet, og hele døgnet minst to døgn i uken. Parkeringsplasser er mangelvare, noen steder trengs parkering både i høyden og dybden.

Så kom det en pandemi-anmodning om hjemmekontor og plutselig gikk trafikken raskere, – køer og parkeringsvansker forsvant samtidig. Behovet for kapasitetsøkende tiltak, flere filer og nye parkeringshus ble borte. Støy, støv og NOx fra trafikken ble det også mindre av, og reduserte CO₂- utslipp gagnet klimaet. Veienes kapasitet var helt OK når bilantallet på veiene ble redusert.

På femtitallet trengtes kjøpetillatelse for bil, å ha råd til bilkjøp var ikke nok. Valuta var flaskehalsen den gang, nå er privatøkonomien slik at de fleste kjører alene i egen bil til og fra jobb. Behovsprøving lar seg neppe gjeninnføre. Men burde vi ikke drøfte hvordan samfunnet kunne innrette politikken slik at vi valgte å eie og bruke færre private biler? Kunne vi innføre gratis kollektivtransport for alle under 18 år, slik at neste generasjon vente seg til å reise kollektivt og droppet bilkjøp? Burde bompenger avskaffes for de med minst to i bilen, og dobles for dem som reiste alene?

Fagfolk burde regne på hva ulike løsninger ville kostesamfunnet, kanskje har vi valgt feil vei? Vi burde drøfte det egentlige problemet, for ikke å misbruke ressurser på ville veier.