Gunnar Thoresens vei inn fra Gamle Kongevei ble sperret for trafikk inn til parkeringen med betonggriser 17. mai. Det er positivt at det ikke er trafikk ut og inn på denne dagen. Likevel tillates det at en russebuss parkerer på plassen før dagens arrangement starter. Senere kom det flere russebusser inn på plassen.

Det kan være vel og bra, forutsatt at arrangementet i Bøkeskogen ikke blir forstyrret. Fra bussen ble det imidlertid spilt veldig høy musikk til stor sjenanse for de av oss som ønsket å lytte til arrangementet fra scenen i bøkeskogen. Russen oppførte seg for øvrig uklanderlig og var et hyggelig innslag for mange. Hvem har ansvar for å tillate parkering og holde kontroll på lydnivået under arrangementene i skogen? Og hvor fikk handikappede parkere?