SV stiller for fjerde gang på rad med ny toppkandidat før kommunevalget. En anonym Tom Kristensen avløses denne gang av en foreløpig like anonym Turid Bergene. Bergene er på ingen måte en ukjent størrelse i larvikspolitikken – men nye velgere kjenner neppe navnet. Og det har trolig ikke endret seg så mye på nåværende tidspunkt i valgkampen.

For partier som seiler i nasjonal medvind, kan det være en akseptabel stragegi å bevege seg mest mulig under radaren i ukene før et valg. Men alt tyder på at også dette valget blir en kamp mot sperregrensen for SV – i Larvik som i mange andre kommuner. Da bør man helst være høyt på banen.

EN Aktiv og utadvendt politikk handler ikke bare om stemmesanking. Politikere som ønsker å gjennomføre politiske ideer, må skape entusiasme ikke bare i komiteene og i kommunestyresalen, men også ute blant folk. Den oppfatningen er det ingenting som tyder på at SV i Larvik deler. Selv for de som har fulgt kommunestyret tett de siste fire årene, har det vært vanskelig å få øye på hva som har vært SVs prosjekt i Larvik – utover det å være en lojal støttespiller til rødgrønne kamerater. Men nå har Turid Bergene drøye to uker før valget, og kanskje fire år etter, til å endre på det inntrykket.