1. Hvordan skal larviksskolen bli best i Vestfold?

– God lærerdekning, kompetente og dedikerte lærere, en variert skoledag og elever som får nok næring til å kunne følge med hele skoledagen. Dette krever mer penger til skolene, og SV foreslår eiendomsskatt, øremerket skole og omsorg, som en dugnadshjelp til å løfte tjenestene i vår kommune.

2. Hva vil ditt parti gjøre for å møte eldrebølgen?

– Flere sykehjemsplasser og økte stillingsprosenter for helsepersonalet. Økt innsats fra frivillige organisasjoner i samarbeid med kommunens tjenester må til for flere aktivitetstilbud. I hjemmetjenestene vil vi gjerne prøve ut en «tillitsreform» slik de nå gjør i Oslo – la de eldre få mer selvbestemmelse over eget tjenestetilbud daglig, innenfor det vedtaket de har fått. Vi ønsker også å utvide dagsenter-tilbudet.

3. Hvorfor bør, eller bør ikke, kommersielle aktører få drive sykehjem?

– Sykehjem bør drives av kommunen selv. Private aktører vil naturlig nok ønske en profitt, og den kan tas ut på to måter: Dårligere lønnsbetingelser for de ansatte, eller mindre/færre tjenester til beboerne.

4. Hvordan skal vi skape flere arbeidsplasser i Larvik?

– Tilrettelegge gjennom god arealplanlegging og effektiv infrastruktur, samt serviceinnstilte kommunale tjenester. Beslutningsprosesser skal være forutsigbare. Økt satsing på Ungt Entreprenørskap gjennom LINK. Gi kommunale garantier for gode prosjekter, slik at gründere kan få banklån. Sette i gang en sysselsettingsplan.

5. Hva betyr «Fjordbyvisjonen» for ditt parti?

– Vi venter på Jernbaneverkets utspill om hvor stasjon og toglinjer plasseres, og hvordan byen igjen kan finne en helhet. Vi ønsker Indre havn som et sted for offentligheten, med badesteder, grønne plener, kiosker, kafeer, restauranter, sjørelaterte virksomheter. Grandkvartalet må nå påbegynnes, med maks seks etasjer.

6. Hva vil ditt parti gjøre for å styrke integreringsarbeidet?

– Gjennom den gode integreringsplanen som er vedtatt, må tiltak følges opp med midler der det trengs. Opplysning og informasjon er stikkord. Det vil være behov for frivillige som flyktningguider og besøksvenner. Vi må være på vakt mot radikalisering av utsatt ungdom – derfor er integrering et nøkkelord.

7. Skal Nordbyen få lov til å utvide handelsarealene?

– Nei, SV ønsker et levende bysentrum og vil derfor ikke øke Nordbyens arealer ytterligere.

8. Hvilke partier ønsker ditt parti helst å samarbeide med?

– SV har tradisjonelt samarbeidet med Ap, delvis Sp og i siste periode med Venstre. Vi vil også ha mange felles synspunkter med Miljøpartiet De Grønne og med Rødt.

9. Hvem bør bli Larviks neste ordfører, og hvorfor?

– Dersom ikke SV får sin ordførerkandidat på topp, må det bli Aps Rune Høiseth.