Det er neppe tilfeldig at Kristelig Folkeparti peker på eldrebølgen som den viktigste utfordringen i de kommende årene. For uten de eldre, så blir KrF et mye mindre parti. Mens alle de andre småpartiene som er representert i kommunestyret sliter, er KrF stabile, og vil minst få inn to representanter etter valget. Det sørger nemlig Larviks seniorer for.

Selv om KrF ikke har bundet seg til noen konstellasjon, er det liten tvil om hvem de ønsker å samarbeide med. Mens KrF nasjonalt er et sentrumsparti, er KrF i Larvik plassert et sted mellom Høyre og Frp. Den soleklare blå tendensen er aller tydeligst i planutvalget, der Olaf Holm ofte finner en meningsfelle i Per Manvik (Frp). Den dårlige stemningen mellom Frp og KrF nasjonalt finnes det ingen spor av lokalt.

Mange forventet nok at nevnte Holm skulle ta over som ordførerkandidat for KrF før dette valget. Men selv om Holm i mange sammenhenger framstår som den sterkeste politikeren av de to, tror vi Eliassen fortsatt er en stemmesanker for KrF. Hun prater sjelden som en politiker, men har en rett fra levra-stil som treffer partiets kjernevelgere.