1. Hvordan skal larviksskolen bli best i Vestfold?

– Øke lærertettheten. Gi tilliten tilbake til lærerne. Redusere testingshysteriet og fjerne skriftlige underveisvurderinger. Vi ønsker en desentralisert skolestruktur som spiller på lag med nærmiljøet. Få tilbake ro i skolen.

2. Hva vil ditt parti gjøre for å møte eldrebølgen?

– Den kommunale hjemmetjenesten må tilrettelegges slik at de som ønsker det kan bo hjemme lenger. Økt innsats på hverdagsrehabilitering.

3. Hvorfor bør, eller bør ikke, kommersielle aktører få drive sykehjem?

– Ingen skal tjene penger på bestemora mi!

4. Hvordan skal vi skape flere arbeidsplasser i Larvik?

– Øke kunnskapen hos befolkningen via for eksempel Campus Larvik. Etablere teknologi- og logistikklynger. Kommunen i samarbeid med næringslivet bør holde en årlig innovasjonskonferanse som gir kunnskap og positiv energi. Framheve stedsspesifikke kvaliteter for næringer og folk utenfor kommunen som: kyststi, kultur og, varierte fritidssysler. Gode offentlige tjenester.

5. Hva betyr «Fjordbyvisjonen» for ditt parti?

– Det betyr at aksene sentrum-Indre havn og Batteristranda- Herregården kan realiseres med bygg, handel og servering, befolkningen kan oppleve et urbant liv i et dynamisk forhold med historiske omgivelser. Gode opplevelser gir positive mennesker og overskudd som bidrar til kreativitet som kan benyttes i næringslivet, og folkehelsen blir ivaretatt.

6. Hva vil ditt parti gjøre for å styrke integreringsarbeidet i Larvik?

– Vi må styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner og næringslivet. Det viktigste tiltaket er imidlertid at innvandrerne lærer seg norsk og får tilbud om jobb.

7. Skal Nordbyen få lov til å utvide handelsarealene?

– Vi er tilbakeholdne til en ytterligere utvidelse på Nordbyen, fordi vi ønsker vekst i sentrum. Vi ønsker imidlertid å være positive til utvikling i hele kommunen.

8. Hvilke partier ønsker ditt parti helst å samarbeide med?

– Senterpartiet er et sentrumsparti. Vi vil samarbeide med de som gir oss mest gjennomslag for våre verdier. For øvrig kan Senterpartiet samarbeide både til venstre og høyre, men det er unaturlig for oss å inngå forpliktende samarbeid med Frp.

9. Hvem bør bli Larviks neste ordfører, og hvorfor?

– Det må bli den kandidaten som samler bredest flertall i kommunestyret. Senterpartiet stiller med sin egen ordførerkandidat.

Tre kjernesaker

Eldreomsorg

Skole

Gode nærmiljøer