Både bestefaren, avdøde Torbjørn Kristensen, og onkelen Tom Kristensen har vært profilerte politikere i Larvik for SV. Nå stiller 18-åringen selv som 7.-kandidat på kommunelista for det samme partiet.

– Da jeg var liten leste jeg gjennom alle partiprogrammene. Jeg oppdaget at SV setter feminisme høyt på dagsorden. Det er et viktig tema som engasjerer og opptar meg, sier 18-åringen.

Han er bosatt i Stavern, og går til daglig på datalinjen ved Sandefjord videregående skole.

– Hvorfor stiller du til valg?

– Det er viktig at ungdom engasjerer seg i lokalpolitikken. Partiene trenger litt ungt blod og nye perspektiver. På lokalt plan kan man være med å påvirke i stor grad. Mange av avgjørelsene som tas i dag er med på å forme framtiden vår.

– Hvilke politiske saker bør unge mennesker i Larvik være opptatt av?

– Skole og kollektivtransport. 30 prosent av elevene fullfører ikke skolen. Det er et stort problem. Mye av årsaken er nok at lærerne ikke har tid og ressurser til å ta ansvar for så mange elever som de har i snitt i dag.