MDG i Larvik er framtidsoptimister: – Ja, så lenge vi tar de riktige valgene nå

SER FRAMOVER: MDG er ikke i tvil om at det må tas kraftige grep for å møte miljøutfordringene. Samtidig ser Tormod Knutsen (t.v.), Gry Aarnes og Hallstein Bast positivt på en grønn framtid.

SER FRAMOVER: MDG er ikke i tvil om at det må tas kraftige grep for å møte miljøutfordringene. Samtidig ser Tormod Knutsen (t.v.), Gry Aarnes og Hallstein Bast positivt på en grønn framtid. Foto:

DEL

Miljøpartiet De Grønne seiler oppover på meningsmålingene med god hjelp fra en befolkning som blir stadig mer bekymret for global oppvarming.

– Men å stemme på et parti som tenker globalt, er vel meningsløst i et lokalvalg?

– Nei, det er det selvfølgelig ikke. Først og fremst er det viktig at alle er med å bidra, det gjelder også oss i Larvik. Men grønn politikk handler om å handle lokalt. Klima er én ting. Naturmangfold, ren luft og kortreiste løsninger er ikke bare fornuftig, det bidrar til bedre livskvalitet for alle, sier Hallstein Bast, som er partiets ordførerkandidat.

Han mener Al Gore muligens kunne ha endret tittelen på filmen «En ubehagelig sannhet».

– Jeg skjønner at noen mener det kan være ubehagelig å ta tak i de utfordringene vi har. Men hvis vi gjør det riktig er det ikke ubehagelig – da blir det et løft for oss alle, sier Bast.

Tydeligere miljøtanke i skolen

Helt konkret vil MDG at miljøtanken skal gjennomsyre det meste i Larvik.

– Det må inn i kommunens planverk, inn i næringslivet og inn i skolen, sier Tormod Knutsen, som har vært gruppeleder for partiet i inneværende periode, og nå er partiets andrekandidat.

– Ikke alle ser på miljøpolitikk på samme måte som MDG. Er det deres ståsted dere vil ha inn i skolen?

– Nei, det handler selvfølgelig ikke om politisk indoktrinering, men å få inn mer kunnskap om natur, om dyr, om fisk og friluftsliv. Det vil bidra til å skape et sunt og naturlig engasjement for miljøet, sier Gry Aarnes, MDGs tredjekandidat.

Vil satse på ny teknologi

MDG kaller seg et blokkuavhengig parti, og liker ikke å plassere seg selv på den tradisjonelle venstre/høyre-aksen.

– Vårt utgangspunkt er alltid hva som er best for miljøet. Samtidig er solidaritet en vesentlig verdi for oss. Vi trenger en verden der det er mindre forskjeller på rike og fattige. Verdens forbruk i dag er ikke bærekraftig, og Norges forbruk er langt høyere enn gjennomsnittet. Det er en sannhet vi må tørre å snakke om, selv det ofte er vanskelig for politikere, sier Knutsen.

Mens Knutsen er den strenge stemmen i Larvik MDG, ønsker Bast først og fremst å se framover med optimisme.

– Det ligger enorme muligheter i grønn teknologi og grønn utvikling. Og er det ett område vi skiller oss fra alle de andre partiene, så handler det om vår vilje til å satse på ny teknologi. Vi vil heller prøve og feile, enn å ikke prøve i det hele tatt, sier Bast, og trekker fram ting som utvikling av smartbyer og selvkjørende biler.

– For den går hele tiden, den er billig og du får med deg sykkelen din. Og hvis det er mulig, gjerne buss uten sjåfør.

(Saken fortsetter nedenfor.)

10 spørsmål – MDG

1. Hvis kommunestyret vedtar noe i jernbanesaken som ditt parti er uenig i, vil dere respektere vedtaket uansett utfall av valget? 

– Ja

2. Kan det bli aktuelt for dere å stemme for nye skolenedleggelser i den kommende perioden, hvis rådmannen foreslår det? 

– De fleste bør finne det meste av det de trenger der de bor. Fra programmet: Vi vil «Sikre lokalmiljøer der det er trygt å gå og sykle til barnehage, skole og grøntområde.» Samtidig skal vi «Sette læringsmiljø, pedagogisk utvikling og inneklima først.» Der det er mulig å kombinere disse to målsettingene ser vi ingen grunn til å endre strukturen, der dette blir en motsetning må vi veie hensyn mot hverandre.

3. Hvordan skal vi skape flere arbeidsplasser i Larvik? 

– Utnytte Larviks plassering «midt» i det nye fylket, som et møte- og knutepunkt, med arbeidsplasser tett på nye jernbanestasjonen. Næringstomter og bygg tett på kollektivknutepunkter. Utnytte de ressurser og fortrinn vi har, og utvikle de næringer vi allerede er gode på. Enøk og IKT-løsninger over hele kommunen. Omfavne «klassiske» arbeidsplasser, samtidig som vi er offensive i jakten på «nye», grønne arbeidsplasser. Allsidighet.

4. Bør kommunen vurdere å samarbeide med private aktører for å løse utfordringer innenfor helse og omsorg? 

– Ja, men styringen skal ligge i kommunen og ideelle aktører må stimuleres.

5. Hvordan bør Larvik sentrum utvikles, og hvor skal egentlig sentrum ligge? 

– Plassering av jernbanestasjon er en del av løsningen. En radikal endring av sykkel- og kollektivtransportnettverket for hele kommunen legger forutsetning for at sentrum rundt dagens torg kan styrkes. Vi må være villige til å regulere strengere ut ifra hva vi vil oppnå av sentrumsutvikling. Nye etableringer skal legges rundt kommunesentrene.

6. Hva vil ditt parti gjøre for å styrke integreringsarbeidet i Larvik? 

– Stimulere et allsidig næringsliv, med jobbtyper til alle – og praksisplasser. Tidlig barnehagestart og fulltidsplass gir en effektiv integrering av både barn og foreldre. Styrke Norskskolen og samarbeidet med NAV, AOK, iFokus og frivillige aktører.

7. Er eiendomsskatt en mulig løsning på Larvik kommunes økonomiske utfordringer?

– Stortinget peker på eiendomsskatt som en mulig løsning. MDG har ikke programfestet om vi er for eller imot å innføre eiendomsskatt. Det er flere meninger.om dette spørsmålet.

8. Er bompenger en måte å finansiere en ny trafikkløsning i Larvik på?

– Ja, så lenge dette innebærer et langt bedre gang-, sykkel – og kollektivtilbud.

9. Hvilke partier ønsker ditt parti helst å samarbeide med?

– Ethvert parti som vil prioritere løsninger på klima og miljøspørsmålene og ellers er nær vårt vedtatte program. Partier som erkjenner vi er i en klimakrise og at vi trenger lokale løsninger for å kunne ta et globalt ansvar

10. Hvem bør bli Larviks neste ordfører, og hvorfor?

– MDGs 1.-kandidat som har vilje, evne og handlekraft til å gjennomføre raske og kraftfulle tiltak for å møte klima- og miljøutfordringene.

Larvik må bli lettere å bo i for demente

I likhet med de fleste partier er en verdig eldreomsorg også høyt prioritert av MDG. Aarnes mener Larvik på dette området kan tjene på å satse nytt og innovativt.

– Larvik kommune må intensivere arbeidet med å bli et demensvennlig samfunn. Det handler om å få både næringslivet og det offentlige til å legge til rette for at personer med demens kan fungere i samfunnet så lenge som mulig. Taxisjåfører som hjelper til med betaling, en ansatt på nærbutikken legger merke til når en kunde behøver hjelp, små ting som til sammen kan utgjøre en stor forskjell, sier Aarnes.

Hun understreker at dette ikke er for å la kommunen slippe ansvaret knyttet til personer med demens.

– Kommunen skal selvfølgelig drive systematisk oppfølging så fort en innbygger får denne diagnosen. Allerede fra dag én bør personen tildeles en koordinator, som kan gjøre livet lettere. Da trenger vi mer bemanning og høyere kompetanse.

I tillegg ønsker partiet, i god MDG-ånd, og gjøre sykehjemsmaten kortreist.

– Ja, det er viktig å reetablere lokale kjøkken på det enkelte sykehjem. Kosthold er en vesentlig del av helseaspektet og beboere med utfordringer knyttet til ernæring vil ha mye å tjene på at det er et kjøkkenpersonell man, eller pleierne, kan forholde seg til og snakke direkte med.

Bast har skolemoderert seg

Hallstein Bast har i alle år markert seg som en av de tydeligste skolepolitikerne i Larvik. Han har alltid stemt for økte bevilgninger til oppvekstsektoren, men samtidig har han vært en av de ivrigste forkjemperne for nedleggelse av enkeltskoler i forbindelse med nye skolestrukturer.

Og i de sakene har Tormod Knutsen og han alltid vært dønn uenige. Akkurat den interne striden ser Knutsen ut til å ha vunnet:

– For det første er det ikke planlagt noen nye endringer i skolestrukturen, så temaet er ikke veldig aktuelt. Nå er det ny barnehageplan som gjelder, og der mener jeg faktisk at det å ha nærhet til barnehagen er en vesentlig del av et godt tilbud. Når det gjelder skolenedleggelser generelt, kan jeg si at jeg ikke kommer til å kjempe en kamp jeg ikke ønsker å vinne, sier Bast.

Tre på topp

ORDFØRERKANDIDAT: Hallstein Bast.

ORDFØRERKANDIDAT: Hallstein Bast. Foto:

NUMMER TO: Tormod Knutsen.

NUMMER TO: Tormod Knutsen. Foto:

NUMMER TRE: Gry Aarnes

NUMMER TRE: Gry Aarnes Foto:


Artikkeltags