Pasient kastet opp blod som lignet på kaffegrut. Legevakten mente de kunne «se an hvordan det gikk». Tre timer etter var pasienten død

Legevakten, Ambulansetjenesten og en sykepleier står ovenfor tilsyn av Fylkesmannen etter et uventet dødsfall i januar.