I det forrige kommunestyremøtet fremmet vi på vegne av Høyre tre interpellasjoner. En om pendlerparkeringen på Farriseidet, en om kvinnenavn på veier og plasser og en om utelivsbransjens vilkår. Gunnar Eliassen fra SV betegnet Høyres interpellasjoner som «patetiske».

Politikken er mangfoldig. Politiske saker dekker alt fra statsbudsjett og investeringer i mangemilliardersklassen, ned til bestemmelser om hvordan vår lokale kommune regulerer ulike sider av livene våre. Skole, barnehage, eldreomsorg, samferdsel, helsetjenester, næringspolitikk – nær sagt alle fagfelt har en politisk dimensjon. Som folk flest er politikere mangfoldige. Noen brenner for skole, andre for samferdsel. Det alle politikere har til felles er et ønske om å gjøre samfunnet bedre – selv om metodene vil variere. Ofte er det slik at for folk flest er det de nære og «små» sakene som er viktigst – for de merker man på kroppen hver eneste dag.

I kommunestyret onsdag 10. februar fremmet Høyre tre interpellasjoner. Vi vil helt kort redegjøre for hvorfor de er fremmet, og hvorfor de er viktige.

Ekspressbussholdeplassen på Farriseidet: Det er bygget en ny, flott ekspressbussholdeplass på Farriseidet. Den har utmerkede parkeringsplasser, og er universelt utformet. Likevel stanser ekspressbussene som betjener Larvik på en midlertidig holdeplass på Ringdalskogen, som hverken har parkeringsplasser eller annen tilrettelegging. Barn, eldre, bagasje – alt og alle må forsere brøytekanter og grøfter for å nå de som skal plukke dem opp fra bussen – og som antageligvis er parkert ulovlig et lite stykke unna (ofte i rundkjøringen). Høyre mener det er viktig å sende et signal om at vi i Larvik ønsker at den nye holdeplassen tas i bruk. Å bedre vilkårene for kollektivreiser er samferdselspolitikk – og det er ikke patetisk.

Kvinnenavn på gater og plasser: I år er det byjubileum. Mange sterke kvinner har hatt – og har – sterk tilknytning til Larvik, men få av dem er hedret med navnsetting på gater eller plasser. Derfor fremmet Høyre forslag om at vi i byjubileumsåret skal navngi en plass og en park etter to fremtredende Larvikskvinner; Mille-Marie Treschow og Edle Hartmann Schjødt. Å hedre sterke kvinner er likestillingspolitikk – og det er ikke patetisk.

Ettergivelse av kommunale skjenkegebyrer: Høyre har hatt møter med serveringsbransjen i Larvik, en bransje som virkelig sliter i coronapandemien. Å møte bransjen var nyttig, og ga innspill Høyre tar videre både lokalt og nasjonalt. Det vil naturligvis være behov for store, strukturelle tiltak etter en global pandemi, men det er ingen unnskyldning for å unnlate å gjøre de små, lokale tiltakene. Ettersom skjenkegebyrene var en sak vi kunne ta tak i raskt, ville vi heller komme i gang, heller enn å «vente og se det an». Vi ønsker alle at det skal være restauranter og utesteder i Larvik også etter pandemien. Å hjelpe en bransje å overleve er næringspolitikk – og det er ikke patetisk.

Disse tre interpellasjonene valgte Gunnar Eliassen – en veteran i Larvikspolitikken, som mange ser opp til – å kalle «patetiske». Det får stå for hans regning, vi nøyer oss med å fastslå at vi er uenige. Dette dreier seg om saker folk i Larvik har vært opptatt av, som folk har tatt opp med oss – og som vi har lyttet til. Dette er ikke de største politiske sakene, det er kanskje ikke de sakene som kommer til å bli nevnt i taler om 100 år. Men det er summen av alle de små sakene som gir oss det norske demokratiet. Det gir oss fred, frihet og medbestemmelse. Det er ikke patetisk – heller ikke i det små.

Sven Marius Utklev Gjeruldsen-Halle

Rita Kilvær

Kjetil Vold

Kommunestyrerepresentanter for Larvik Høyre