Leser i dagens ØP om planer for et Colin Archer «museum».

Her bør det bli en debatt om Larvik kommunes pengebruk og hva innbyggerne (velgerne) ønsker. Det er ikke lenge siden det ble omtalt at Larvik kommune må spare inn for å få budsjetter til å gå i balanse.

Hva er viktigst innbyggernes ve og vel – sykehjemsplasser, skole, barnehager m.m. enn nok et monument?

Larvik kommune har jo med jevne mellomrom vært på Robek-listen og det er vel ikke ønskelig å komme dit igjen? Politikere, tenk dere om når dere disponerer innbyggernes midler som er innbetalt via skatt og avgifter.

Noen ganger kan det være for lettvint å bruke andres penger.