LO og YS streiker på sykehusene. Vårt krav er rettferdig og nøkternt: Vi krever at ansatte på sykehusene skal ha samme rett til opptjening av pensjon som ansatte i kommunene.
Med dagens ordning må du som sykehusansatt ha stilling større enn 20 % for å ha rett til å tjene opp pensjon. I kommunene er det annerledes, der er pensjon fra første krone avtalt. Ansatte i kirken og i mange kulturinstitusjoner har heller ingen nedre grense på 20 prosent for å få pensjon. En fagarbeider som jobber 19 prosent deltidsstilling i kommunen tjener opp pensjon. En som har en tilsvarende stilling på sykehuset, tjener ikke opp pensjon. Slik vil vi ikke ha det.
Pensjon fra første krone er:
Et likestillingskrav: 75 prosent av dem som rammes av dagens ordning er kvinner, med små stillinger og lav lønn.
Et krav om sosial utjevning: De som rammes av dagens urettferdige ordning, taper ikke bare alderspensjon. De får heller ikke rett til uførepensjon eller etterlattepensjon fra tjenestepensjonsordningen sin. For de 10 000 som jobber i små stillinger har det stor betydning om de er innmeldt eller ikke. Dette er de virkelig lavtlønte. Om de blir syke eller skadd, er veien til fattigdom kort.
Vi er utrolig skuffet over at arbeidsgiversiden velger konflikt heller enn å imøtekomme kravet om likebehandling av sine lavest lønte ansatte.
Pensjon fra første krone er et nøkternt økonomisk krav. Norske sykehus betaler 60 milliarder kroner i lønn til sine ansatte i løpet av et år. Å innføre en rettferdig pensjon for alle i sykehusene tilsvarer om lag 0,1 prosent av all samlet lønn i sykehusene. Sammenliknet med 60 milliarder, er kostnaden ved å gi de med lavest inntekt rett til å tjene opp pensjon, for vekslepenger å regne.
Det er blodig urettferdig at de med mindre enn 20 prosent stilling ikke tjener opp tjenestepensjon. Pensjon fra første krone er et ufravikelig krav for oss. Vi ble ikke hørt i forhandlingene, og vi endte i streik. Streikevåpenet er det kraftigste virkemiddelet vi har. Vi tar det bare i bruk i svært viktige saker, og når alt annet er prøvd. Denne gangen gir vi oss ikke.
Vi krever: Rettferdig pensjon i sykehusene!