Gå til sidens hovedinnhold

Per Manvik tar feil og har rett

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Per Manvik er en sjelden politisk blomst i et grått lokalpolitisk landskap. Med sin pågående atferd og stahet skaper han som oftest oppmerksomhet rundt de saker han brenner.

Saklighetsnivå kan være svært varierende, men engasjementet er der hele veien.

Men det er neppe dekning for Manvik sine påstander om at administrasjonen holder tilbake informasjon om den faktiske situasjonen innenfor helse og omsorg.

Manvik som en meget markant lokalpolitiker, har både i opposisjon og posisjon vært med på å utforme de tjenester som kommunen i dag tilbyr sine innbyggere.

Over år har tjenestetilbudet gradvis blitt svekket både innenfor hjemmesykepleien og ved institusjonene. Dette har hele veien primært vært økonomisk motivert.

Men Manvik har med stor sannsynlighet rett når han beskriver situasjonen innenfor omsorgen som alarmerende. Økte leveår og en økende andel eldre i befolkningen, setter allerede et uforsvarlig press på dem som jobber i pleien. Denne situasjonen vil neppe bedre seg om en etablerer nye 30 institusjonsplasser.

Jeg er overbevist om at Manvik har et sterkt og brennende engasjement for dem som har behov for hjelp og bistand. Manvik ønsker et betydelig løft i antall institusjonsplasser. Svaret på hvordan dette kan løses er enkelt – eiendomsskatt.

Alle skatter og avgifter har det formål å bidra til fellesskapet, så her er det ingen skilnad mellom øvrige avgifter og eiendomsskatt.

Larvik er en såkalt lavinntektskommune.

Mens det store flertall av kommunene i dag har innført eiendomsskatt, blir dette alternativet avvist politisk i Larvik.

Dersom Manvik virkelig ønsker å løfte tilbudet for de med størst omsorgsbehov, så ligger løsningen åpen i dagen.

Politikk er å prioritere blant de samfunnsgoder som befolkning etterspør og har behov for. For å skape det tilbudet Manvik etterlyser kan han velge mellom eiendomsskatt eller en fortsatt svekket omsorgstjeneste.

Det kan karakteriseres som et svik mot eldre og andre med særlige omsorgsbehov, når politikerne velger å ikke bruke alle de inntektsmuligheter som staten forventer at kommunene skal benytte seg av.

Fagadministrasjonen har garantert de oversikter politikerne trenger for å kunne vurdere dagens og det fremtidige omsorgsbehov for befolkningen.

Det som blir avgjørende, er om Manvik og andre kommunestyrerepresentanter som ellers taler varmt om omsorgstjenestene, eller villig til å sette brukerbehov foran politiske kjepphester.

Politikk er å handle!

Kommentarer til denne saken