«Vet du hva @pi-parken er, mormor?» spurte min femåring. Mormor vet tross alt ganske mye om barnehage, siden hun har jobbet lenge i en, men siden hun ikke bor i Larvik så har hun ingen kjennskap til akkurat @pi-parken. Så kunne femåringen legge ut, med stort engasjement om alt de hadde gjort i @pi-parken den uka han var der nå i høst. Alt hadde gjort inntrykk på det lille mennesket, fra hva de spiste, hvordan lokalene så ut, til alle tingene han hadde lært.

Mange roper for tida høyt for skolene og barnehagene i sitt hjerte, som igjen står overfor kuttforslag, men jeg har ikke sett noen som har heiet på @pi-parken fram mot budsjettet skal vedtas i desember. Så får jeg stå først i heiakoret, som en engasjert småbarnsmor.

Om du, som mormor, ikke helt vet hva @pi-parken er, kan jeg sitere nettsidene deres: «I @pi-parken får alle barn mulighet til å oppleve mestring og undring gjennom engasjerte ansatte, spennende lokaler og et annerledes lekemiljø med realfaglige utfordringer». Det er rett og slett en realfagsbarnehage hvor hele kommunens førskolebarn får lov til å komme på besøk et par uker i løpet av året. Uten at jeg har håndfaste bevis på dette vil jeg gjette på at i tillegg til inspirerte og glade barn, medfører @pi-parken nye impulser og mye inspirasjon for de barnehageansatte også, som er med førskolegruppa si dit.

Nei, vi er ikke lovpålagt å ha en @pi-park, men det er skikkelig, skikkelig fint. I det fremlagte strategidokumentet kan vi også lese «Tilbudet støtter opp under mål om Tidlig innsats og Livslang læring, men er ikke et lovpålagt tilbud. Pi-parken støtter opp under Rammeplanens krav, og er en arena for felles Kompetanseheving for barnehagene.”. Videre står det «Tilbudet kan ivaretas lovmessig i den enkelte barnehage.”. Det krever ikke veldig mye forståelse for hverdagen i en barnehage å skjønne at dette fort kommer til å skli ut i smuler av hva @pi-parken utgjør i dag.

Posten utgjør forsvinnende lite penger på budsjettet. Det legges opp til en innsparing på 734 000 hvert år i perioden 2023-2025, og 304 000 i 2022. Av det tidligere vedtatte barnehagebudsjettet utgjør dette 2,17 promille, og av det nye foreslåtte budsjettet utgjør det enda mindre. Kort fortalt – det er småpenger. Småpenger vi kan koste på oss i en kommune med litt ambisjoner. I tillegg står det at leieforholdet først går ut i 2024, og at vi sånn sett ikke får noen innsparing på eiendommen før den tid.

Ville det ikke da være mulig, i det minste, å utsette nedleggelsen noen år? Kan hende situasjonen ser lysere ut på tampen av 2023? Om ikke annet får vi enda flere barneøyne som lyser opp når de skal fortelle sin mormor om @pi-parken, før vi må legge ned?