Gikk mot å ta dyrkbar mark til utvidelse av kirkegård

Planutvalget vedtok tirsdag å legge planene om utvidelse av Kvelde gravplass ut på høring. Bare partiet Rødt gikk mot planene, fordi man tar område med matjord for å gjennomføre prosjektet.