Gå til sidens hovedinnhold

Plassering av ny Larvik stasjon – den viktigste beslutning for Larvik i vår tid

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har vært interessant, om enn ikke noen fornøyelse, å følge beslutningsprosessen for plassering av Larvik stasjon gjennom de siste åra. Aldri har vel en så viktig beslutning i Larvik vært tatt på et så dårlig dokumentert grunnlag. At en ved den endelige avstemning i kommunestyret, sto igjen med de to alternativene Kongegata og Havna, må skyldes at noen oppe i systemet har funnet ut at andre plasseringer for en jernbanestasjon enn i sentrum er utenkelig. Da har de dessverre «glemt» å tenke på følgende:

En jernbanestasjon er ikke bare en stasjon, men en del av en trafikkterminal, hvor forskjellige transportmidler møtes. Her møtes tog, busser, drosjer og private framkomstmidler, som biler og sykler (i økende grad elektriske).

En slik trafikkterminal krever mye plass og god tilgjengelighet. At Larvik kommunestyre har gått inn for den plassering i kommunen som har minst plass, koster mest, og samtidig har dårlig tilgjengelighet for større kjøretøyer (busser), er et paradoks, særlig når en vet at det finnes alternativ i nær avstand. Enkelte politikere i Larvik tror visst at en jernbanestasjon vil styrke sentrum, men den tid er forbi da folk tok toget for å handle.

Den nye jernbanetraseen vil måtte krysse Lågen ett eller annet sted. Ved Lågen er det store ubebygde arealer, hvor båndlegging ikke vil være noe problem. En trenger ikke å rive et eneste hus, og atkomsten for busser (og andre kjøretøyer) er så god som den kan få blitt. At en stasjonsløsning ved Lågen kan bli ca. 1 milliard kroner billigere enn stasjon i sentrum, kan det, også være greit å ta med seg. Som før nevnt: en milliard er også penger, selv om Larvik kommunestyre tydeligvis ikke har vektlagt det. «Det er jo ikke Larvik kommune som skal betale.» Men når mange gode krefter nå skal jobbe for å få omgjort regjeringsvedtaket om å utsette intercityutbygginga fram til Skien, vil det jo vært et godt kort på hånda at en kan spare en milliard.

Ordfører Bringedal sier at Larvik kommune nå er kommet i en håpløs situasjon, med båndlegging av sentrum på ubestemt tid. Henning Rugsveen tar i ØP i dag opp samme sak. Jeg har et forslag til løsning: Ta opp saken om plassering av ny jernbanestasjon i Larvik på nytt, med plassering ved Lågen som et nytt alternativ. Får vi et vedtak om plassering ved Lågen, vil sentrum kunne utvikles slik vi ønsker, uten at stasjonsplanene legger ei død hånd over det hele.

Kommentarer til denne saken