– Det forskjønner jo ikke området akkurat, sier en oppgitt Paal Kiil til Østlands-Posten, og lar det skinne gjennom at han godt kunne ha uttalt seg i krassere ordelag.

I juli i år opplevde han og flere andre hytteeiere i idylliske Ødegården i Brunlanes at nabotomta ned mot vannet plutselig ble fylt opp med steinmasser. Eiendommen, som er ubebygd, ligger i strandsonen og består av en liten ås med flott utsikt over sjøen og området rundt, og tiltaket ble utført uten verken nabovarsling eller noen form for tillatelse fra kommunen.

«Resultatet er at den opprinnelige vegetasjonen nå er ødelagt med materiale som ikke hører hjemme der. Dette forringer naturen i området, og trivsel for oss i nærmiljøet. De store mengdene med stein er også til stor sjenanse for tilstøtende eiendom hvor sjøutsikt er erstattet med hauger med stein», skriver Kiil i en henvendelse til Larvik kommune i begynnelsen av september.

Overraskede hytteeiere

Til ØP opplyser Paal Kiil at det ikke er hans hytte som ligger nærmest den nå nærmest ugjenkjennelige tomta, men at det er en felles oppfatning blant hytteeierne på stedet at steinhaugene må bort.

– Vi er en fem-seks hytteeiere som er engasjert i dette. Vi synes jo ikke noe særlig om det som er gjort, for dette er et område med unik topografi som er veldig utbygd og under press fra før. Vi ble ganske overrasket da vi så hva som hadde skjedd, sier han.

Kommunens bygningsinspektør Tom Mangelrød forteller at han selv var på befaring på stedet 3. august. Han er krystallklar på at tiltaket aldri skulle vært utført.

– Her er det satt i gang med å etablere en vei eller parkeringsplass i et område som er avsatt til grønnstruktur og hensynssone. Dette er i strid med byggeforbudet i strandsonen, og dermed helt ulovlig uten at det er blitt søkt om, og innvilget, dispensasjon. Kort sagt: Man har startet med bygging på ei tomt med byggeforbud, fastslår han.

Varsler krav om retting

Ifølge Mangelrød har tomteeier en rekke ganger tidligere henvendt seg til kommunen med ønske om å få bygge på eiendommen, men uten å få svaret han ønsket seg. I et brev fra Larvik kommunes byggesaksavdeling i august 2018 går det fram at kommunen – det nevnte brevet inkludert – har vendt tommelen ned for tiltak hele 12 ganger siden høsten 2006.

– Vi har nå varslet eier av eiendommen om at tiltaket må rettes og at han også risikerer tvangsmulkt, sier bygningsinspektøren.

Det skriftlige varselet ble sendt ut tirsdag denne uka, og gjør det blant annet klart at kommunen, med hjemmel i plan- og bygningsloven, vil kunne vedta pålegg om «retting av det ulovlige forholdet, dersom ikke forholdet er brakt i lovlige former ved å tilbakeføre tiltaket innen 16.10.20».

Tomteeier kan riktignok søke om tillatelse innen samme frist, men sjansene for at en eventuell søknad blir innvilget er trolig ytterst små – i hvert fall basert på tilbakemeldingen fra byggesaksbehandler Terje Karlsen i august for to år siden:

«Dersom det er ønske om å bebygge eiendommen, må det søkes om dispensasjon fra gjeldende bestemmelser. Administrasjonen kan ikke se at det er kurant å gi en slik dispensasjon», konstaterte Karlsen den gang.

Eieren: – Har loven på min side

Det er Gunnar Gjerde som eier tomta og som nå har mottatt forhåndsvarselet fra Larvik kommune. Han hevder å ha retten på sin side.

– Kan kommunen felle meg med lovverk, ja, da er det selvfølgelig alvorlig. Men i denne saken er jeg trygg på at jeg ikke har gjort noe galt. Jeg mener at mine rettigheter er intakte – basta, sier Gjerde, som har eid tomta i over 50 år.

Han viser blant annet til et eldre vedtak som i sin tid ble fattet av Fylkesmannen i Vestfold.

– Der gis det fritak fra byggeforbudet, og da har man lov til å bygge. Og ikke nok med at man kan bygge hytte, man kan også selvfølgelig bygge vei, sier han skråsikkert, og lister opp flere argumenter:

– Kommunen bruker plan- og bygningsloven av 1985 feil på mitt område. For denne stoppes av Grunnlovens paragraf 97, som bestemmer at ingen lover kan vedtas med tilbakevirkning. Videre påberoper jeg meg sedvaneretten; den står over all annen lovgivning. Faktisk har ikke kommunen klart å mobilisere en eneste fellende paragraf mot prosjektet mitt. Man kan ikke bare komme med løst snakk – man må ha lovverket i ryggen.

Vil bygge hytte

– Men Larvik kommune bør vel være ganske sikre i sin sak når de sender ut varsel om retting og tvangsmulkt?

– Det varselet har jeg så langt ikke lest, for jeg har ikke mottatt det ennå. Men det jeg kan si er at jeg på korrekt vis har formulert en veisøknad som gjelder enklere tiltak som ikke er søknadspliktige. Den søknaden hadde en sperre på tre uker; etter de tre ukene er den legitim. Når kommunen overskrider fristen, mener jeg at søknaden er rettskraftig og gyldig.

Ifølge Gjerde er planen å få satt opp ei hytte på tomta. Familien hadde tidligere ei hytte på naboeiendommen, men denne ble solgt for mange år siden.

– Jeg har ikke tenkt å begynne å bygge i morgen, altså! Men tomta er utparsellert som hyttetomt. Og før man bygger, må man jo ha en vei. Man må kunne transportere materialer og annet fram og tilbake, man kan jo ikke akkurat bære det på ryggen heller, sier han.

– Har du forståelse for at naboene reagerer?

– Nei, egentlig ikke. Jeg var selv til stede da de to lastebillassene ble tømt på tomta, og det ble litt kjefting fra noen hytteeiere, men dette er folk som bor 200 meter unna, hevder han.

Nå ser Gjerde fram til å få presentert argumentene sine for kommunen.

– Det blir interessant å se hva som skjer. Det er som kjent ikke alltid myndighetene har rett, vet du!