Finn Øivind Gabrielsen (H) har aldri sluppet tanken på å tilbakestille den gamle fiskehavna mellom Tollboden og Pakkhuset. Saken har vært oppe til politisk behandling i flere omganger.

Allerede i 2009 skrev ØP om daværende ordfører Øyvind Riise Jensen: «Det ordføreren ivrer for, er å fjerne betonglokket som ligger mellom Tollboden og Vestre brygge, hvor Pakkhuset står. Lokket ligger over et basseng som starter ni meter fra langveggen på tollbodgarasjen. Det var der fiskerne kom inn og kommunen leide ut utsalgssteder i en fiskebasar fra 1886.»

– Ikke så lang vei å gå

I kommunestyremøtet den 29. august i 2020 vedtok politikerne å få laget en grunnundersøkelse med tanke på å tilbakeføre fiskehavna.

Ingerid Heggelund, som er prosjektutvikler i Larvik kommune, forteller at administrasjonen har jobbet med å innhente supplerende kunnskapsgrunnlag (som bygger på tilstandsrapporten fra 2020) for å vurdere konsekvenser, omfang og kostnader knyttet til en tilbakeføring.

– Vi forventer at denne rapporten fra Kokkersvold AS skal være klar hvert øyeblikk, sier hun, og legger til:

– Å få tilbake fiskehavna er i tråd med både sentrumsstrategien og byutviklingsprogrammet. Det vil bare være svært positivt om man kan få realisert en åpning som et første byggetrinn i prosjektet. Hvis mange er med på å dra i samme retning, og vi har økonomi til det og dugnadsinnsats er mulig, trenger det ikke å være så lang vei å gå.

LES OGSÅ:Bringedal og mange andre er skuffet: – De har visst ikke sett konsekvensene av å utelate Larvik

– Dette er en Larvik-sak

Og nå begynner virkelig ting å skje.

– Vi har laga ei prosjektgruppe med Finn Øivind Gabrielsen, Kjetil Vold, Birgitte Gulla Løken og meg. Og jeg vil bare understreke med en gang, dette er en Larvik-sak, ikke en politisk sak, sier Pål Langvik.

Prosjektgruppa ha gjort et skikkelig grunnarbeid, som de presenterte for de politiske gruppelederne på mandag.

– Vi har laga en drone-skann av hele byen. Med drona har vi skutt 350 millioner punkter i forskjellige høyder, og da får vi et presist underlag å jobbe videre med. Vi har løfta det opp over Google Earth for å si det sånn, ler Pål.

På bakgrunn av denne skanningen har prosjektgruppa jobbet videre med planene.

– Det underlaget kan være til god hjelp for kommunen. Vi har kalt det «Vitalisering av Indre havn i riktig rekkefølge, på en, to, tre!», forteller Pål, som understreker at de har fått god hjelp av Larvik Havn og kommunens administrasjon.

– Gjenskape fiskehavna

– Alle partiene er med, jeg får nesten gåsehud, sier en strålende fornøyd Birgitte Gulla Løken. Hun er klar på at budskapet er at de ønsker fortgang i planene.

– Og la det være sagt; vi er opptatt av å bevare Indre havn tilgjengelig for allmennheten, understreker hun.

Nå må uansett noe gjøres med betongdekket på grunn av sikkerheten. Og det vil bli kostbart. For to år siden ble det antydet å koste 25 millioner kroner.

– Det er noe med helheten for fastboende og turister, vi må skape attraktivitet og ha fokus på gjestehavn også, sier Olaf Holm (Krf).

– I stedet for et lappeteppe, bør vi gjøre noe fundamentalt, som å gjenskape gjestehavna og fiskehavna. Og vi vil jobbe tverrpolitisk, vi trenger det i Larvik, sier Birgitte Gulla Løken, med hele det politiske Larvik i ryggen.

- Vi ønsker rett og slett å gjennomføre noe vi har vedtatt, og det er en styrke at alle er enge, nikker Rune Høiseth (Ap)

- Det handler om å gjøre området langs fjorden tilgjengelig for folk, akkurat nå ser det litt bortgjemt ut, sier Kari Lise Rørvik (V), og nikker mot det avsperrede området mellom Pakkhuset og Tollboden.

LES OGSÅ:Karin (76) ble forsøkt svindlet av personer som påsto de var fra Økokrim: – Heldigvis var jeg advart på forhånd av en god bekjent

Tilrettelegge for småbåter

Pål Langvik forteller at prosjektgruppa i Høyre har tatt et steg videre i forhold til fiskehavna.

– Vi har kommet med forslag til nye og enkle tiltak med tanke på småbåthavn, sier han.

Pål Langvik mener det er smart å tilrettelegge for landstrøm for småbåter, samt vannposter, og ikke minst molo.

– Marina Solutions på Vestlandet, der det er mye vær, har utviklet en flytemolo. Med en sånn molo vil det være tryggere for småbåter å legge til i Indre havn. Den er enkel å installere og gir null terrenginngrep, forteller Pål.

Uansett hvilken kystby jeg kommer til, så har de en småbåthavn, sier Laila Eliassen (Krf), som spøkefullt blir kalt gjestehavnas mor av de andre politikerne.

Vi kan slå to fluer i et smekk med den gamle fiskehavna og ei gjestehavn. Da blir det litt som i Pollen i Arendal, der båtene legger til for å ta en lunsj og handle litt, sier Stig Alsaker (Bedre Larvik). Og Tor Kåre Hansen Odberg (Frp), er helt enig.

Vi må lære av Arendal. Vekk med betonglokket, konstaterer han.

Vi må skape liv, og gjøre det trygt å ferdes her, avslutter Elisa Gudem (Sp) idet hele den samstemte politikergruppa nærmer seg kanten på det gamle betonglokket som ble lagt i 1937 - og som de vil ha vekk.